پایان نامه های ارشد

مقاله رایگان پایان نامه ارشد با موضوع طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو

دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه : 1-1- نتیجه گیری شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید   فیلترهای متامتریالی تشدیدی اکثراً با بهره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1- ساختار اصلاح‌شده خط کوپل‌شده اتصال کوتاه دلیل  بهره گیری از این ساختار ایجاد صفر انتقال در لبه­های باند گذر به مقصود دست­­یابی به یک پاسخ فرکانسی تیز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه : شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1-1- مقدمه   کارهای متفاوتی در این پایان‌نامه انجام گرفته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1- کارهای انجام‌شده در این زمینه همان گونه که در بالا اظهار شده می باشد ساختارهای خط انتقال CRLH چهار بانده علاوه بر کاربردهای چهار بانده مایکرویوی، می­توانند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره:طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی دانلود از سایت منبع تکه هایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله رایگان طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی:پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : دانلود از سایت منبع 1-1-  خطوط CRLH غیرتشدیدی   اولین ساختار پیاده‌سازی شده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه:طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه : 1-1- جمع‌بندی   در این فصل مفاهیم اولیه‌ای که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی-دانلود پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1- پراکندگی[1] و ضریب کیفیت بی باری [2]   تا کنون تنها فیلترهایی را که دارای المان‌های بدون افت هستند را در نظر گرفته شده می باشد، اما ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله دانلود پایان نامه طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

دانلود از سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : فیلترها با معکوس کننده‌های ادمیتانسی شما می توانید مطالب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی:پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1- تعریف معکوس کننده‌های امیتانسی، امپدانسی و ادمیتانسی معکوس کننده‌های امیتانسی، شامل هر ادامه مطلب…

By 92, ago