پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش وجود رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران قسمتی از متن پایان نامه : – سرمایه ارتباط ای[1] سرمایه ارتباط‌ای‌، روابط رسمی و غیررسمی یک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران قسمتی از متن پایان نامه : – مقدمه امروزه بزرکترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی ان می ادامه مطلب…

By 92, ago