پایان نامه های ارشد

مقاله رایگان پایان نامه ارشد با موضوع طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو

دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه : 1-1- نتیجه گیری شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید   فیلترهای متامتریالی تشدیدی اکثراً با بهره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :مایکرواستریپ

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : 1-1- جمع­ بندی   در این فصل فیلترهای مختلفی که در این پایان‌نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه برق درباره ساختار غیر تشدیدی

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1-1-      مطالعه متامتریالی بودن ساختار ارائه‌شده: برای مطالعه متامتریالی بودن ساختار بالا می­توان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد با موضوع ساختار تشدیدی

دانلود از سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه رشته برق ساختار تشدیدی

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1- فیلترمیان‌گذر با بهره گیری از ساختار نوع A شکل ‏4‑14ساختار فیلتر ساخته‌شده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه در مورد:فیلتر متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه : پارامتر x، اندازه پنجره ایجادشده در زمین برای ساختار نوع B: این پارامتر می­تواند تأثیر مهمی در تنظیم صفرهای انتقال اعمال کند. شکل ‏4‑12 تأثیر پنجره ایجادشده در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد درباره فیلتر متامتریالی

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1- ساختار اصلاح‌شده خط کوپل‌شده اتصال کوتاه دلیل  بهره گیری از این ساختار ایجاد صفر انتقال در لبه­های باند گذر به مقصود دست­­یابی به یک پاسخ فرکانسی تیز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان پایان نامه ارشد رشته برق ساختارهای متامتریالی

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی تکه هایی از این پایان نامه : 1-1-1- ساختارهای ایجادکننده صفر انتقال هدف از اظهار این بخش نشان دادن بعضی ادامه مطلب…

By 92, ago