تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- بکارگیری CS در RCMC

بهره گیری از CS به جای درون یابی ایده مناسب و خوبی برایRCMC می باشد. برای این مقصود بایستی دو نکته را مد نظر داشت: اول اینکه داده ها دریافتی حتما بایستی توسط سیگنال چیرپ کد شده باشند یا به تعبیری از مدلاسیون چیرپ بهره گیری گردد و دوم اینکه مقداراسکیل در CS بایستی به حدی کوچک باشد که گسترش فرکانسی از  نرخ نمونه برداری بیشتر نشده و باعث تاشدگی سیگنال نگردد[24].

نکته دوم با دو بخشی کردن RCMC قابل حل می باشد. در بخش اول یک مسیر مرجع (نقطه میانی برد)را در نظر گرفته و کوشش در جبران‌سازی اختلاف سایر مسیرها با این مسیر می گردد(RCMC تفاضلی). در این حالت مقدار شیفت لازم کاملا کوچک و مقدار افزایش پهنای باند کم خواهد بود.

مفهوم RCMC تفاضلی و فله‌ای درشکل ‏3-6 نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل نشان داده شده‌می باشد مقدار RCM فله‌ای برای هر سه هدف یکسان می باشد اما مقدار RCM تفاضلی برای هدف B صفر و برای اهداف A و C یکسان اما در جهت های مخالف می باشد. برای پیاده سازی RCMC نیاز به تعریف شاخص‌های مرجع هست که به تبیین زیر می باشد:

هدف مرجع: هدفی می باشد که در وسط قرار دارد  بطوری که RCMC تفاضلی را متقارن سازد. از این هدف برای تعیین مقدار RCMC فله ای بهره گیری می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word