تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- فیلترهای UWB مبتنی بر سلول­های بالانس شده

همان گونه که در بالا اظهار شده می باشد رفتار CRLH که مبتنی بر خطوط انتقال CSRR، می‌تواند برای طراحی خطوط انتقال CRLH بالانس شده برای دست­یابی به یک باند انتقال پهن بهره گیری شوند. از هر دو نوع مدار تشدید خالص و هیبرید می‌توان برای طراحی خطوط بالانس بهره گیری نمود. با بهره گیری از این ساختارها سیگنال می‌تواند حول یک فرکانس خاص با شرط تنظیم تشدیدکننده­ها در فرکانس مطلوب ایجاد کند. شکل ‏3‑7 ساختار یک فیلترمیان‌گذر فرا پهن باند[1] (UWBPF) با بهره گیری از این نوع ساختار CRLH را نشان می‌دهد.

 

شکل ‏3‑5- (الف)منحنی پاشندگی برای خط انتقال بالانس مبتنی بر CSRR تشدید خالص. (ب) شکل ساختار بالاگذر تشکیل‌شده با مشخصه‌های ترکیبی. بخش‌های فلزی در لایه رویی با رنگ سیاه و در لایه زیرین با رنگ خاکستری نشان داده می شوند. (ج) پاسخ فرکانسی برای چند حالت با تعداد طبقات متفاوت. انتخاب پذیری فرکانس زمانی که تعداد طبقات افزایش پیدا می کند بهتر می گردد.

این فیلتر برای تحت پوشش قرار دادن پهنای باند استاندارد برای سیستم­های مخابراتی  از فرکانس  3.1 GHZ تا 10.6 GHZ طراحی‌شده می باشد، شکل ‏3‑7 (ب) پاسخ فرکانسی این فیلتر را نشان می­دهد. این فیلتر از سه تک سلول بالانس شده تشکیل‌شده می باشد که پاسخ بالا گذر حول فرکانس 3.1 GHz  شروع می گردد. سه CSRR اضافی در جایی قرار داده‌شده‌اند که بتوانند بیشترین تشدید (یعنی اندازه حذف بیشتر در فرکانس تشدید) را ایجاد کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Ultra wide band-pass filter

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word