شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- مفهوم چهار بانده و چند بانده با المان‌های پسیو

نمودار پاشندگی تک‌سلول شکل ‏3‑14 (شکل ‏3‑15) مناسب برای ساخت ساختارهای چهار بانده مایکرویوی می باشد. همان گونه که در شکل ‏3‑15 نظاره می گردد هر خط عمودی می­تواند در چهار فرکانس  نمودار پاشندگی را قطع کند، پس باعث ایجاد یک شیف فازی برابر  ( در باندهای چپگرد و  در باندهای راستگرد) می گردد. این چهار فرکانس نه تنها می­توانند با  انتخاب مناسب مقادیر المان‌های شکل ‏3‑14 تعیین شوند بلکه برای یک تک‌سلول معین، با انتخاب  کردن تعداد تک­سلول­ها N نیز تنظیم می شوند. برای مثال، اگر یک فاز insertion  مطلوب باشد، در این صورت می­توان از ارتباط  برای دست­یابی به این فاز بهره گیری نمود. پس دو فرکانسی که حول فرکانس پلاسما (  یا ) هستند به هم نزدیک‌تر نمود. این فرایند، یعنی اضافه کردن تک‌سلول برای دست­یابی به یک فاز مشخص، در نبود باند توقف حول فرکانس پلاسما ( ) آسان­تر قابل دست­یابی می باشد. تعداد فرکانس­هایی که یک فاز insertion خاص را می­دهند می­توانند با حرکت افقی در طول یک باند گذر داده‌شده به چهار یا بیشتر افزایش یابد. این حالت برای خط NRI استاندارد در مرجع[46]   نشان داده‌شده می باشد و این معادل با این می باشد که برای دو فرکانس، مثلاً  و  در شکل ‏3‑15 شرط زیر اعمال می گردد:

در  اینجا m  عدد صحیح می باشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word