تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- بلوک دیاگرام سیستمی

در شکل ‏4-17 بلوک دیاگرام سیستمی ، رادار طراحی شده نمایش داده شده می باشد. سیگنال دریافت شده توسط‌ آنتن گیرنده در آبتدا توسط  یک طبقه LNA تقویت می گردد. برای محدود کردن توان نویز از فیلتر میانگذر با پهنای باند 200 MHZ و فرکانس مرکزی 10 GHz ، عبور داده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ادامه سیگنال پس از یک مرحله تقویت دیگر با کپی سیگنال ارسالی ضرب و از فیلتر میانگذر دوم عبور داده می گردد. با این کار سیگنال چیرپ دریافتی دچیرپ می گردد. پس از تقویت سوم سیگنال دریافتی برای نمونه برداری آماده شده می باشد. در طی چهار مرحله تقویت ، محدوده‌ی دینامیک سیگنال از  به  خواهد رسید که برای نمونه برداری سطح مناسب می باشد. در این حالت سطح قوی ترین سیگنال به یک ولت خواهد رسید. سپس سیگنال با یک ADC در IF ، با فرکانس نمونه برداری 100 MHz و چهارده بیت از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می گردد. در زیر سیستم دیجیتال ، سیگنال نمونه برداری شده در دو سینوسی (که 90 درجه باهم اختلاف فاز دارند) با فرکانس 26 MHz ضرب و از یک فیلتر پایین گذر عبور داده می شوند. با این ترتیب کانال‌های I و Q ساخته می شوند. داده‌های کانال I و Q به واحد ذخیره سازی انتقال داده می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word