عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- نیازمندی‌های طراحی

در این پروژه هدف طراحی strip – map SAR می باشد. بیشتر مدهای کاری رادار SAR با اندکی تغییر از مد strip-map  بدست می‌آیند. برای مثال رادار spot-light SAR در حین پرواز با تمرکز پرتو آنتن در یک ناحیه، زمان پرتو افکنی را زیاد و در نتیجه در راستای سمت، حد تفکیک‌پذیر بهبود می‌یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرعت حرکت پهپادهای موجود در کشور به بیشتر از 200 متر بر ثانیه می‌رسد. این پهپاد ها قابلیت پرواز در ارتفاع بیشر از 4 کیلومتر را دارا هستند. سرعت پهپاد برای تصویر برداری را 100 متر و حد تفکیک پذیری رادار برای این رادار در هر دو بعد یک متر در نظر گرفته شده‌می باشد.

شکل ‏4-3- بلوک دیاگرام پیشنهادی برای جبرانسازی حرکت سکو

 

پهنای نوار یا بعبارتی پهنای عکس در یک بعد به ارتفاع رادار ، زاویه‌ی دید و پهنای پرتو آنتن بستگی دارد. برای این طراحی پهنای نوار در حدود 2 کیلومتر در نظر گرفته شده ‌می باشد. با ارتفاع پرواز در حدود 4 کیلومتر و پهنای پرتو در 30  درجه و زاویه دید 30- درجه  از افق می‌‌‌توان به پهنای نوار ذکر گردیده رسید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word