تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی و نتایج

در این فصل بر اساس بلوک دیاگرام ارائه شده در فصل قبل، رادار طراحی شده شبیه سازی شده می باشد. برای شبیه سازی از اهداف نقطه‌ای بهره گیری شده می باشد. فرض بر اینست که سطح مقطع راداری زمینی که از آن تصویر برداری می گردد، صفر می باشد و تنها هدف روی آن دارای سطح مقطع غیر صفر می باشد. الگوریتم بهره گیری شده برای استخراج تصویر RDA می‌باشد.

 شبیه سازی و نتایج الگوریتم RDA  برای سه هدف نقطه‌ای

برای پردازش سیگنال در واحد پردازش از الگوریتم RDA بهره گیری شده می باشد. بلوک دیاگرام این الگوریتم در

شکل ‏5-1 نمایش داده شده‌می باشد. همانطور که در بلوک پردازش سیگنال نشان داده شده می باشد، ورودی این بلوک سیگنال دچیرپ شده در حوزه‌ی زمان می باشد. این سیگنال توسط واحد دیجیتال ، به کمک کانال‌های تربیعی تامین شده می باشد. برای نمایش عملکرد قسمت پردازش سیگنال سناریوی با سه هدف نقطه‌ای در نظر گرفته شده ‌می باشد. در این سناریو سه هدف نقطه‌ای در مختصات  ،  و  با سطح مقطع راداری واحد در نظر گرفته شده می باشد. در این سناریو پارامترهای SAR برابر با مقادیر طراحی شده در قسمت‌های قبل می باشد. رادار بر روی محور  با سرعت ثابت  در ارتفاع در حال حرکت می باشد. زمان پرتو افکنی از  تا  می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word