عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- جمع‌بندی

 

در این فصل به مطالعه نوع­های مختلف فیلترهای متامتریال که در سال‌های اخیر معرفی‌شده‌اند پرداخته گردید. همچنین دیده گردید که می­توان ساختارهای متامتریال را به دو گروه کلی ساختارهای تشدیدی و غیرتشدیدی تقسیم­بندی نمود. ساختارهای تشدیدی می­توانند در ترکیب با المان‌های غیرتشدیدی (مثل interdigitalها) تأثیر کنترل باند گذر در لبه­های بالا و پایین را داشته باشند و همچنین در شرایط مناسب باعث افزایش پهنای شوند. در این فصل مفهوم جدیدی از خطوط انتقال متامتریال (NRI-TLs) نیز اظهار گردید که این تک‌سلول‌های متامتریالی می­توانند با طراحی مناسب، چهار بانده یا دو بانده باشند و در انتها این فصل نیز چند ساختار NRI-TL ساخته‌شده آورده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word