تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوریتم CSA

الگوریتم CSA برای حذف بهره گیری از درون یابی در RCMC مطرح شده می باشد و بر مبنای ضریب توصیف شده توسط [23] استوار می باشد. که بر اساس آن مدولاسیون فرکانسی برای شیف دادن و یا بهره گیری از تابع ضریب[1] سیگنال بکار برده‌می گردد. با بهره گیری از اصل CS[2] ، یک ضرب کننده‌ی فاز به جای شیفت متغیر با برد برای RCMC بکار گرفته خواهد گردید. همچنین SRC را نیز می‌توان با وابستگی به فرکانس سمت (داپلر) پیاده سازی نمود.

 

شکل ‏3-2- گسترش IRW بر حسب زاویه لوچی در حالت پیاده سازی SRC  و عدم پیاده سازی [6]

 

شیفت و اسکیل لازم برای پیاده سازی الگوریتم نمی‌تواند خیلی زیاد باشد بطوری که پهنای باند و فرکانس مرکزی سیگنال را تحت تاثیر قرار دهد[6]. به همین علت RCMC در دو مرحله انجام می گردد. به این مقصود تنها اختلاف RCM در سلول فاصله های مخلتف توسط CS جبران سازی می گردد. بعد از این مرحله RCM تمامی سلول فاصله ها یکسان خواهد بود و براحتی در حوزه فرکانس دوبعدی با بهره گیری از یک ضرب کننده فاز قابل اصلاح می باشد. این دو مرحله تحت عناوین RCMC تفاضلی [3]  و RCMC  فله‌ای[4] نامیده می شوند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word