تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- نمونه برداری

برای نمونه برداری از سیگنال دچیرپ شده دو راه در پیش رو خواهد بود ، نمونه برداری در IF و یا نمونه برداری در باند پایه. نمونه برداری در IF ، نیازمند ADC با فرکانس نمونه برداری بالایی می باشد. حسن این روش در این می باشد که با یک کانال می‌توان نمونه برداری را انجام داد و در حوزه دیجیتال مولفه‌های تربیعی سیگنال را بدست‌آورد. در نمونه برداری باند پایه از ADC با فرکانس نمونه برداری پایین می توان بهره گیری نمود و پیش روی برای بدست آوردن مولفه‌های تربیعی سیگنال بایستی از دو کانال نمونه برداری بهره گیری نمود.

محدوده‌ی دینامیک سیگنال دریافتی با در نظر داشتن شکل ‏4-13 ، در برد 6 الی 10 کیلومتری کمتر از dB 30 می باشد. اگر تغییرات RCS سطح را در حدود dB 30 در نظر گرفته گردد در این صورت محدوده‌ی دینامیکی کمتر از dB 60  خواهد بود و یک مبدل 10 بیتی برای آن کافیست. با یک مبدل12 بیتی می‌توان به SQNR بالائی دست پیدا نمود و نویز کوانتیزاسیون را محدود نمود و از طرفی با تکنولوژی موجود برای مبدل های با این تعداد بیت، نرخ نمونه برداری در حد گیگا هرتز نیز موجود می باشد. از این رو می‌توان برای کاهش حجم سخت افزاری، نمونه برداری را در فرکانس میانی انجام داد و کانال‌های پردازش‌های I و Q را بصورت دیجیتال پیاده سازی نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word