عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پارامترهای c و d، پهنای استریپ و فاصله بین استریپ­ها­:

با افزایش پارامترهای d و  cدو صفر انتقال اول  برای دو ساختار به هم نزدیک می شوند و با کاهش آن‌ها از هم دور می شوند و همچنین برای صفر سوم نیز با زیادشدن c و d به فرکانس‌های بالاتر منتقل می گردد و با کاهش آن‌ها به سمت فرکانس‌های پایین‌تر حرکت می کند. نکته کلیدی درمورد این دو پارامتر این می باشد که برای جابجایی­های زیاد صفرهای انتقال بهتر می باشد پارامتر d  تغییر داده گردد و برای جابجایی­های کم پارامتر c تغییر داده گردد. نکته لازم به ذکر دیگر این می باشد که به ازای افزایش این دو پارامتر اندازه حذف سیگنال در فرکانس‌های تشدید دوم و سوم کم می گردد. شکل 4- 11 (الف) و (ب)  به ترتیب پاسخ فرکانسی را به ازای تغییر پارامترهای c و d نشان می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word