ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3- مدیریت ریسک اعتباری

تعریفی که کمیته بال[1] سویس از ریسک اعتباری ارائه می دهد به این تبیین می باشد » : ریسک اعتباری عبارت می باشد از امکان بالقوه اینکه قرض گیرنده از بانک و یا از طرف حساب وی در اجرای تعهدات خود پیش روی بانک در مدت مشخصی ناتوان گردد«.

ریسک اعتباری احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاط نوع کیفیت کالا، مواد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد.

ریسک اعتباری عبارت می باشد از احتمال وصول نکردن تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی یا تنزیل جایگاه مالی و اعتباری شخص دریافت کننده تسهیلات که به لحاط ماهیت آن در بخش اعطایی تسهیلات موسسات مالی و بالاخص بانک ها هست. به بیانی دیگر ریسک اعتباری به این معنی ایت که بازپرداخت های مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن می باشد با تأخیر انجام گیرد یا حتی اصلاً وصول نشود. این ریسک به حالت های زیر خود را نشان می دهد:

الف- احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی

ب – احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی

ج – احتمال معوق نشدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی

برای اندازه گیری ریسک اعتباری بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت:

الف – اندازه تعهد اعتباری: بیانگر این می باشد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات تحت تأثیر نکول قرار می گیرند.

ب – درصد احتمال نکول: درصد احتمال اینکه طرف قرارداد در مدت تعیین شده در قرارداد به تمام یا بخشی از تعهداتش خواسته و یا ناخواسته اقدام نکند.

ج – بازیافت اعتبار در صورت نکول: بیانگر این می باشد که در صورت نکول تعهدات، چه سهمی از تعهدات ممکن می باشد از راه های مختلف مثل بهره گیری از وثیقه بازیافت شوند(شمس الدینی،1389).

در این راستا کمیته بال با هدف تشویق بانک ها و ناظرین آنها در سطح جهان، اصول مدیریت ریسک اعتباری را در مجموعه ای با عنوان اصول مدیریت اعتباری(در سپتامبر سال 2000) اعلام نموده می باشد و بر این اساس تمام اعضای کمیته بال موافقت نموده اند که این اصول را به مقصود برقراری مدیریت ریسک اعتباری بکار برند. این اصول عبارتند از :

 • ایجاد محیط مناسب برای مدیریت ریسک اعتباری
 • انجام فعالیت های مربوط به فرآیند اعطای اعتبار بدون نقص (شفاف سازی)
 • برقراری و حفظ روش های مناسب اعتباری، انجام محاسبات لازم و نظارت بر فرآیند اعطای اعتبارات
 • حصول اطمینان از کنترل هلی کافی بر ریسک اعتباری(راس،1999)
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بنا بر نظرآرانی برای مدیریت ریسک اعتباری می توان از روش های زیر بهره گیری نمود:

 • طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت کنندگان تسهیلات
 • تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا و وثیقه های لازم با در نظر داشتن رتبه اعتباری تعیین شده
 • ایجاد تنوع در طیف تسهیلات اعطا شده با درجات اعتباری مختلف در سطوح مختلف
 • تعیین هزینه یا جرائم متعدد در صورت معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات
 • بهره گیری از اوراق مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیلات
 • ارزیابی اعتبار و ارزش موسسات و شرکت های طرف قرارداد و مورد معامله بانک
 • توجه متمرکز و مستمر در مورد ساختار معاملات تجاری
 • بازبینی بخش های صنعتی و نیزبازبینی کلی صنایع، گروه های دست اندر کار و شرکت ها
 • نرخ گداری تسهیلات(ارزیابی)
 • کنترل و خبر رسانی با هدف تامین امنیت اعتبار
 • سیستم جامع اطلاع رسانی ریسک اعتباری
 • بازبینی واقعیت های داده های اعتباری و اصالت اعتبار و اطلاع رسانی یافته ها به کلیه ادارات و شعب بانک
 • خبر رسانی و آگاه سازی مستند سهام (اعلام ریسک ها و خطرهای موجود در زمینه سهام)
 • متدلوژی سنجش ریسک سهام شرکت ها(بحرینی،1388)

[1] -Basel committee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری