تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- تک‌سلول چهار بانده

در این بخش، یک تک سلول DCRLH معرفی می گردد. یک تک‌سلول با پاسخ DCRLH دارای چهار بازه RH و LH در ناحیه گذر می باشد. چنین ساختارهایی دارای کاربردهای اجزاء مایکرویوی چهاربانده هستند[46] ، [54] و[55] . ساختار این تک‌سلول در شکل ‏4‑25 نشان داده‌شده می باشد، این تک‌سلول دارای دو بخش سری متقارن و یک بخش موازی می باشد. بخش سری پهنای باند کلی ( که کمتر از پهنای باند مورد نظر می باشد) را ایجاد می کند در حالیکه شاخه موازی ایجاد کننده صفر دو صفر در لبه­های بالایی و پایینی باند گذر ایجاد می کند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word