عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1- فیلتر میان‌گذر با بهره گیری از ساختار نوع B (با پنجره در زمین)

ساختار نوع A بیشتر برای ساختارهایی که پهنای باند کمتر دارند مناسب­تر می باشد. برای اینکه بتوان برای ساختارهایی که دارای پهنای باند بیشتر هستند پاسخ فرکانسی مشابه با فیلتر میان‌گذر 3-4 GHz در حضور المان موازی ایجاد نمود از ساختار نوع B بهره گیری می گردد زیرا که این ساختار به گونه طبیعی دارای دو صفر انتقال اول دورتر نسبت ساختار نوع A می باشد. علت این امر را می­توان این‌گونه بیان نمود که زیرا در زمین پنجره­ای باز می گردد (یعنی تکه­ای از زمین برداشته می گردد) خطوط میدان الکتریکی که به جای اینکه باز زمین بسته شوند بین استریپ­های ساختار بسته می شوند و در نتیجه کوپلینگ بین استریپ­ها زیاد می گردد. همین امر باعث دورتر شدن صفرهای انتقال اول و دوم می گردد.

شماتیک ساختار فیلتر میان‌گذر 2-4 GHzو همچنین فیلتر ساخته‌شده  با بهره گیری از ساختار ایجادکننده صفر نوع B در شکل ‏4‑21 نشان داده‌شده می باشد. این ساختار دارای امپدانس مشخصه 50 اهم می باشد و بر روی زیر لایه Rogers 4003 با ضخامت h=0.813 mm شبیه­سازی شده می باشد. در صفحه زمین در پشت المان‌های سری نیز پنجره بازشده می باشد زیرا که با این اقدام می­توان به پهنای باند بیشتر برای این شاخه دست پیدا نمود. بدون انجام چنین کاری نمی­توان با این نوع ساختار سری به پاسخ فرکانسی مطلوب دست پیدا نمود. با بهره گیری از تغییر پارامتر L1 ­می­توان محل قرارگیری قطبی که توسط شاخه سری ایجاد می گردد را کنترل نمود. در واقع این پارامتر تأثیر اساسی در به دست آوردن پاسخ فرکانسی مطلوب را دارا می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word