عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- طیف سیگنال

سیگنال مدل شده در بخش قبل در دو بعد زمانی مطرح شده می باشد. در این قسمت تبدیلات سیکنال در حوزه فرکانس ارائه خواهد. مطالعه طیفی سیگنال در مطالعه الگوریتم‌های پردازشی مفید خواهد بود. هدف در این بخش استخراج طیف در حوزه برد-داپلر می باشد. برای رسیدن به این تبدیل راه ساده‌تر این می باشد که آغاز در هر دو بعد برد و سمت سیگنال را به حوزه فرکانس انتقال داد و سپس از تبدیل مورد نظر ، عکس تبدیل فوریه در حوزه برد نوشت تا به تبدیل برد-داپلر رسید[6].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word