عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- جمع‌بندی

 

در این فصل مفاهیم اولیه‌ای که برای طراحی هر فیلتری به خصوص فیلترهای مایکرواستریپ لازم می باشد بدانیم،مطرح و مطالعه کردیم. البته این مطالعه کلی و به گونه اجمالی بوده و بحث کامل‌تر در مرجع داده‌شده هست. دیدیم که، فیلترهای باترورث و چبی شو دارای چه خصوصیاتی هستند. همچنین فیلترهای نوع پایین گذر و المان‌های آن‌ها مطالعه شدند که با تبدیلات المانی و فرکانسی توانستیم این نوع از فیلترها را به انواع دیگری از فیلترها تبدیل کنیم. معکوس کننده‌های امیتانسی که قادرند مدار یک فیلتر را به فرم معادل آن  ( که برای پیاده‌سازی فیلترهای مایکروویو راح تر هستند) تبدیل کنند، نیز مورد بحث قرار گرفتند. همچنین تبدیل ریچاردز که می­توان توسط آن مدار معادل المان‌های توزیع‌شده را (که برای طراحی فیلترهای مایکروویو عملی بسیار اهمیت دارند) از المان‌های فشرده به دست آورد، و پراکندگی و ضریب کیفیت بی باری فیلترها، که برای جلوگیری از تفاوت پاسخ‌های تئوری و عملی بهتر می باشد مورد توجه قرار گیرند را به گونه اجمالی مطالعه کردیم. در پایان نیز ساختارهای متناوب بی­نهایت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word