دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– سرمایه ارتباط ای[1]

سرمایه ارتباط‌ای‌، روابط رسمی و غیررسمی یک سازمان را با ذینفعان خارجی و ادراکهای آنها درمورد سازمان و نیز تبادل اطلاعات بین سازمان و آنها را مشخص می کند. سرمایه ارتباط ای برای یک سازمان اهمیت دارد؛ زیرا با ربط دادن سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی با سایر ذینفعان خارجی، مانند یک عنصر افزایش دهنده ارزش آفرینی برای سازمان اقدام می کند(کنگ[2]،2007)

سرمایه ارتباط ای شامل همه روابطی می باشد که بین بنگاه اقتصادی با هر فرد یا بنگاه اقتصادی دیگری هست. این روابط شامل مشتریان، واسطه‌ها، کارکنان، تأمین کنندگان مواد اولیه، مقامات قانونی، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران می باشد. روابط مزبور به دوگروه کلی تقسیم می شوند : گروه اول روابطی هستندکه از طریق قرارداد با مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه یا شرکای اصلی، رسمیت می‌یابند. گروه دوم بیشتر شامل روابط غیررسمی هستند. سرمایه ارتباط ای به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی و عامل تعیین کننده درتبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار می باشد. این سرمایه شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط با مشتری می باشد.

رضایت مشتری، سلامت مالی و حساسیت قیمت ممکن می باشد، به عنوان شاخص‌های این نوع سرمایه به کار طریقه. تفکیک سرمایه ارتباط ای از سرمایه انسانی و ساختاری گویای اهمیت آن درارزش بنگاه اقتصادی می باشد. علائم تجاری، شهرت و آوازه شرکت یا کالاها و خدمات آن، که منعکس کننده­ی روابط بین شرکت‌ها و مشتریان (بالقوه یا بالفعل) آنها هستند، نیزدراین گروه از دارایی‌ها قرار می‌گیرند( مار، 2008).

2-1-3 ویژگیهای سرمایه فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با وجود شباهت سرمایه فکری با داراییهای مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی، اما ویژگیهای که سرمایه فکری را از این داراییها متمایز می‌کنند، عبارتند از:

  • داراییهای فکری، داراییهای غیررقابتی هستند. برخلاف داراییهای فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد بهره گیری قرار بگیرند، داراییهای فکری را میتوان به گونه همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. برای مثال، سیستم پشتیبانی از مشتری می‌تواند، امکان طرفداری از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری داراییهای فکری بر داراییهای فیزیکی می باشد.
  • سرمایه انسانی و سرمایه ارتباط ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه بایستی بین کارکنان و مشتریان و تأمین کنندگان مشترک باشند. پس، رشد این نوع از داراییها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد (تالوکدار،2008).[3]

 

[1].Relative Capital

[2] .Kong

[3] . Talvokdar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد