دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل سازمانی

 1. معضلات ارگونومی : نشان دهنده تناسب ضعیف بین نیازهای انسانی در شغل و تجهیزات مربوطه می‌باشد .
 2. ارتباطات نامناسب : مدیر به روشنی با انتظارات شغلی کارمند ارتباط مستقر نمی کند و یا نمی­تواند بازخورد منصفانه ای درمورد نقائص عملکرد که منجر به تقویت رفتار غیر تولیدی او می گردد فراهم نماید .
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. تأثیرات نامطلوب گروه کاری: فشارها یا محرومیت گروهی، مشکلاتی را برای کارکنانی که درگیر در کوشش مبتنی بر همکاری هستند، ایجاد می کند.
 5. فرهنگ سازمانی : مؤسسه تاریخچه ای دارد که تحمیل کننده مجازاتها بر کارکنانی که عملکرد پاپپن دارند ،نیست.هنگامی که جایگاه ،عملکرد بهتری را تقاضا می کند ،کارمندان بسیاری ممکن می باشد بر این چالش جدید واکنش نشان ندهند .
 6. محیط کاری و طرفداری سازمانی نامطلوب : کارکنان ابزار مناسب ،پشتیبانی ،بودجه،یا اختیار به پایان رساندن شغل را ندارند .
 7. سبک رهبری مدیر: سبک رهبری مدیرمطابق احتیاجات کارکنان نیست نظیر هنگامی که یک کارمند بی­تجربه نظارت کافی را از نزدیک دریافت نمی کند و در نتیجه وظایف کلیدی شغل را به گونه نا صحیح می‌آموزد (دوبرین و همکاران[1]، نقل از میر سپاسی ،1376).
 8. بعضی اقدامات مفید توسط مدیریت منابع انسانی در سازمانها می­تواند عملکرد ضعیف را که ریشه در عوامل فوق دارد،بهبود بخشیده و کارکنان را به سطوح بالاتر عملکرد هدایت نماید . به گونه مثال کارمندی که از توانایی جسمی اندک برخوردار می باشد در مشاغلی به کار بگماریم که احتیاج به توانایی جسمی زیاد نداشته باشد. در مجموع اقدامات زیر برای بهبود عملکردکارکنان ضعیف توسط متخصصین منابع انسانی توصیه شده می باشد.دادن کمک‌های فکری و مشاوره­ای ،تحت آموزش قراردادن کارکنانی که عملکردضعیفی دارند،تغییر محیط کار،اصلاح شرایط ویاتغییر شغل کارمند ضعیف و در نهایت در صورت عدم توفیق دراعمال موارد فوق ،جداکردن ازکار به صورت انتقال، اخراجی یا روشهای دیگر آخرین اقدامی می باشد که نسبت به یک کارمندضعیف غیرقابل اصلاح معمولاً اعمال می گردد . در این مرحله بایستی به کارمند فرصت داده گردد تا محل مناسبی برای خود بیابد و در صورت امکان در یافتن کار جدید نیز به او کمک کند . (میرسپاسی ،1376).

[1]. Dubrin & etal.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

 • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
 • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
 • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
 • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد