دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۶- مواردی که در پیمان سازمان مدیریت به آن تصریح نموده می باشد

1- اعتبار هزینه کار مورد نظر بایستی پادار بوده و تعهد تامین اعتبار در زمان لازم، با اتکا به مواد 52  53 قانون محاسبات عمومی، انجام گیرد. لازم به یاددآوری می باشد که تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف به شمار می رود.

با در نظر داشتن مقطوع بودن نرخ این پیمانها و عدم تعلق تعدیل به آنها کارهای اجرایی بایستی در زمان پیش بینی شده به پایان برسد، از آنجاییکه عدم تامین، تخصیص و پرداخت به موقع وجود لازم تأثیر عمده ای در تطویل مدت پیمان دارد برای تحقق اتمام کار در زمان پیش بینی شده، رعایت آیین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 28482/ت 32825 هـ مورخ 10/5/ 1384 هیأت وزیرات الزامی می باشد.

2- مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین به نحوی که بتوان با در نظر داشتن شرایط، جایگاه و عوارض زمین؛ نقشه و مشخصات کار را به گونه ای تهیه نمود که تغییراتی در آنه بدین لحاظ پیش نیاید.

3- نقشه، مشخصات و مصالح مورد بهره گیری بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده گردد و در نتیجه مزیت این نوع پیمانها منتقی گردد. مهندسان مشاور و کارفرمایان بایستی در تهیه نقشه و مشخصات ساختمانها به گونه ای اقدام نمایند تا حتی الامکان از ردیفهای مناسب و ارزان قیمت فهرست بهای پایه بهره گیری گردد و از تجمل گرایی در کارهای نازک کاری پرهیز نمایند تا بدین طریق ضمن حفظ موارد کیفی کار هزینه اجرای پروژه ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

تبصره 1: در صورتیکه کارفرما در تامین زمین (محل اجرای کار)، تهیه کامل نقشه های اجرایی و پیش بینی اعتبار لازم برای پروژه (طبق برنامه زمانی اجرای کار) در قانون بودجه سنواتی قصور داشته باشد، علاوه بر تخلف دستگاه اجرائی، درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان ها براساس مفاد بند (ج) ماده واحده راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور (مصوبه شماره 2232 د مورخ  23/11/1358 شورای عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران)، قابل طرح در شورای عالی فنی نخواهد بود.

تبصره 2: کارفرما بایستی فرمها و اسناد مثبته مربوط به پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سنواتی را در اسناد مناقصه اعلام نماید.

4- مدت واقعی و قابل اقدام برای انجام کار بایستی با در نظر داشتن شرایط کار، محل کار، منطقه مربوط، فصل شروع،  حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد. این مدت برای کارهای تا شش هزار متر مربع حداکثر 24 ماه و بالاتر از آن حداکثر 36 ماده می باشد.

5- با در نظر داشتن مقادیر دقیق اقلام کار محاسبه شده از روی نقشه ها، برآورد هزینه اجرای کار با در نظر گرفتن اقلام احتمالی ستاره دار(در این روش حداکثر اقلام ستاره دار بیست درصد مبلغ برآورد می باشد) براساس آخرین فهرست بها، ضرایب مربوط،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد