دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱- پیشینه پژوهش

اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آناه حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید. پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به مقصود تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا گردید. این قرارداد با وجود دارا بودن نقاط قوتی همچون پادار بودن اعتبار هزینه کار، وجود اطلاعات دقیق نقشه، مشخصات و مصالح مورد بهره گیری مشخص بودن مبلغ نهایی پروژه ، به حداقل رسیدن زمان تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و قابلیت بهره گیری در قراردادهای مختلفی مثل EPC  و طرح و ساخت دارای نقاط ضعف و کاستی هایی زیرا نیاز به برآورد دقیق، افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار، ناچیز بودن سقف خسارات دیرکرد می‌باشد دستورالعمل انعقاد پیمان به صورت سرجمع در تاریخ 4/2/89 به مقصود بهره گیری در قراردادها دستگاه های اجرایی و پوشش نقاط ضعف و رفع کاستی های بخش نامه های قبلی ابلاغ گردید اما با این تفاصیل هنوز موارد متعددی هست که می‌تواند مورد ادعای طرفین قرار گیرد (کماسی، قنائی، 1392) نحوه اجرای بخشنامه سرجمع به اینصورت می باشد که در آغاز بر اساس نقشه های اولیه، برآورد دقیقی از کار انجام می گردد و با در نظر داشتن برآورد نهایی و فعالیت های اجرایی، ساختار شکستی برای پروژه مشخص و با در نظر داشتن نسبت ساختار شکست به برآورد اولیه، صورت وضعیت ها پرداخت می گردد (منصوری، محسن،1392)

با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با در نظر داشتن مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، برآورد دقیق و بروز رسانی متناسب نرخ آن برای دوره اجرا تأثیر سرنوشت سازی در موفقیت و شکست این پروژه ها خواهد داشت. با در نظر داشتن گرانی های بی رویه و غیر قابل پیش بینی اخیر وبا نظر به مقطوع بودن نرخ این گونه پیمانها و عدم بروزرسانی مناسب نرخ و عدم تعلق تعدیل و مابه التفاوت متناسب به آنها در دوره اجراء بسیاری از این پروژه ها در وضعیت شکست، تعلیق و ماده 46 قرار گرفته اند (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393) با در نظر داشتن اینکه بسیاری از پروژه ها با روش پرداخت بر اساس فهرست بها به دلیل جوابگو نبودن تعدیل آحاد بها در پی تورم و بی سابقه و گرانی های اخیر در وضعیت شکست گرفته اند وضعیت پروژه هایی باپیمان سرجمع بسیار اسفناکتر می‌باشد که این امر خود یکی از اساسی ترین علل شکست این گونه پروژه ها می باشد. (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393)

10 اولویت اول که باعث تأخیر در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، شده اند به این ترتیب می باشند:

1- عدم توانایی مالی پیمانکار

2- بکارگیری اجناس نامرغوب بومی جهت بهره گیری در پروژه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- بروز حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی

4- عدم بکارگیری سیستم مکانیزه در تعیین موجودی انبار و تحویل تجهیزات

5- حوادث قهریه مانند سیل و طوفان و زلزله

6- عدم توانایی فنی ناظرها

7- تعلل در تهیه و ارائه ی صورت وضعیت کارهای خاتمه یافته توسط پیمانکار

8- عدم پرداخت واقعی دستمزد نیروهای فنی توسط کارفرما و یا مشاور

9- توقف پروژه توسط نهادها و سازمانها

10- عدم ابلاغ به موقع بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز. (واحدی نژاد،حمید، 1392)

اسماعیل رادگهر اظهار می‌دارد: با ابلاغ بخشنامه ۱۰۰/۶۴۰۵ در مورخ ۴/۲/۸۹ سیاق انعقاد قراردادها در سطح کشور تغییر پیدا نمود. این سبک از قرارداد اگر چه از مزایا و منافع زیادی برای دستگاه کارفرمایی و نظارت برخوردار می باشد. اما در صورت عدم اشراف مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران در تهیه اسناد لازم و طرح و پیگیری دعاوی در محافل رسمی و غیررسمی شبهات زیادی را به همراه دارد. قبل از تاریخ ۲۴ آبانماه ۱۳۸۵ اکثر قراردادهای اجرایی دستگاه‌های دولتی بر اساس فهرست ‌بها و تبیین عملیات تدوین می‌گردید و تعدیلات آحاد بها هر سه ماه ابلاغ می‌گردید اما با تمامی ضعف‌ها و کمبود‌ها مراتب مدون و مس‍‍‍‍‍‍‍ئولیت‌ها و اختیارات شفاف بود. با ابلاغ بخشنامه‌ی ۵۱۱/۵۲۴۳۴۱ با عنوان انعقاد پیمان با متر مربع زیر بنا و حذف فهارس بها تحولی بزرگ در قوانین پیمان ایجاد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد