دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

: اجزای سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا (خاوندکار، خاوندکار و متقی،1388)

 

به نظر «ادوینسون» به مدل اسکاندیا می‌توان به عنوان یک خانه نگاه نمود که شامل 5 عامل؛ مالی، مشتری، فرآیند نیروی انسانی و توسعه و نوسازی می باشد. عامل مالی در این مدل سقف خانه را تشکیل می‌دهد. عامل مشتری و عامل فرآیند دیوارهای خانه هستند. عامل نیروی انسانی بخش اصلی و روح خانه می باشد و عامل توسعه و نوسازی زمین را شکل می‌دهد(ادوینسون و مالون[1]،1997).

بزرگترین مزیّت مدل اسکاندیا این می باشد که «تصویر جامع و متعادلی از فعالیتهای سازمان به وجود آورده می باشد»(پابلوس[2]،2003).

2-1-3- 3- الگوی شاخص سرمایه فکری

این الگو که توسط «روس و همکاران» در سال 1997 پیشنهاد گردید نیز در زمره رویکردهای کارت امتیازی قرار دارد. هدف این شاخص ایجاد تجسم و انتقال سرمایه فکری و ارزش مشتق شده از آن می باشد. شاخص سرمایه فکری به نسل دوم از روشهای اندازه گیری سرمایه فکری تعلق دارد که کاستی شیوه‌های پیشین را رفع می کند. این الگو، تمامی مؤلفه‌های سرمایه فکری را در یک شاخص سازمانی گرد هم می‌آورد. این شاخص مدیران را به گونه مستقیم به تشخیص و قضاوت درمورد وضعیت سرمایه فکری سازمان قادر می‌سازد. همچنین، زمینه مقایسه بین سازمان و واحدهای اقتصادی را فراهم می‌نماید. روس و همکاران، سرمایه فکری را به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری (ارتباطات) و سرمایه سازمانی تقسیم می‌کنند و سرمایه سازمانی نیز سرمایه زیر ساختها و سرمایه نوآوری را در بر می‌گیرد(روس و همکاران[3]،2002)

[1] .Edvisson&malon

[2] – Pablos

[3] – Roos&etal.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد