دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین و ارزیابی دعاوی

‌ارزیابی دقیق دعاوی موجود می‌تواند باعث اختصاص خطرات مساوی و کاهش دعاوی و تأخیرات گردد. برای کمک به طرفین قرارداد در این ارزیابی، ابزارهایی توسعه یافته‌اند. برای مثال گروه جلوگیری و حل و فصل دعاوی مؤسسه‌ی صنعت اجرا، فهرست عوامل به روز دعاوی را جهت پیش‌بینی شباهت انواع دعاوی استخراج کرده می باشد. این نرم افزار عواملی که به دعاوی در سه گروه عمده‌ی مردم، طریقه کار و پروژه منجر می شوند را به تفکیک نشان می‌دهد. هرگروه به موارد مشخصی نظیر«موفقیت همراه با پروژه‌های قبلی»، «موارد محیطی» و «برنامه ریزی مالی» تقسیم می گردد.

این نرم افزار جزئیات ورودی را به نمرات مشاجره تبدیل می کند که جهت توسعه تغییرات قبل از قرارداد در طرح و اجرا مورد بهره گیری قرار می‌گیرند و در نهایت مشاجرات و دعاوی را کاهش می‌دهند [20].

 

۲-۱۲- تأثیر پیمانکاری در دعاوی

پیمانکار با حجم زیادی از خطرات مواجه می باشد. ازجمله آنها تورم، وضعیت نا مساعد جوی، اعتصاب‌ها و دیگر معضلات نیروی کارگاه، کمبود مصالح، حوادث و شرایط پیش بینی نشده در سایت اجرایی می‌باشند.

 

۲-۱۳- مطالعه عوامل نزاع در قراردادهای کره

عوامل نزاع را به پنج گروه بر اساس شروع کننده نزاع تقسیم کرده اند.

در ذیل به گونه اختصار به بعضی از آن ها تصریح میشود  (Mitkus & Mitkus, 2014)

الف)مالک

 • تاخیر در تصمیم گیری توسط مالک
 • تاخیر در پرداخت صورت حساب
 • ورشکستگی مالک
 • نبود جای کافی برای ساخت
 • نیازمندی های گیج کننده مالک
 • تغییر بیش اندازه در سفارشات داده شده
 • تاخیر در تحویل مکان برای ساخت
 • و غیره

ب)مشاور

 • وجود خطا یا حذف در نقشه
 • وجود نقشه ناقص
 • تفاوت بیش از حد در کیفیت
 • کار اضافی بیش از حد
 • وغیره

ج)پیمانکار

 • ور شکستگی پیمانکار
 • تغییر بیش از اندازه در سفارشات داده شده
 • اعتراض مردم محلی
 • ناکار آمدی پیمانکار فرعی
 • نقص در کیفیت ساخت
 • طرز فکر پیمانکار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد