دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه موارد مورد دعاوی در قراردادهای سرجمع

  1. عدم توانایی پیش بینی سود پیمانکار در اعتبار پروژه: با در نظر داشتن مقطوع بودن این پیمانها و عدم تعلق تعدیل به آنها، در زمان انجام برآوردسود پیمانکار و یا به نوعی ضریب پیشنهادی پیمانکار قابل پیش بینی نمی‌باشد و این مبلغ در بعضی مواقع هم تراز با مبلغ برآوردی و یا حتی بیشتر از آن می‌باشد در چنین حالتی انعقاد قرارداد یا مبلغی بیشتر از اعتبار برآورد شده تخلف به شمار می رود و از جنبه دیگر انعقاد چنین قراردادی با توجه با اینکه بخشی از اعتبار پروژه پیش بینی نشده می باشد و تعدیلی به کارهای انجام شده پیمانکار نیز تعلق نمی گیرد، موجب ضرر و زیان پیمانکار پروژه می باشد
  2. شرایط زمین: در بند 2 صفحه 2 این بخشنامه مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین و … ذکر گردیده می باشد اما بخش عمده ای از پروژه های طرح های عمرانی در هنگام برآورد و یا انعقاد قرارداد فاقد زمین می باشند . در چنین مواقعی عدم آگاهی از جایگاه و عوارض زمین ممکن می باشد موجب تغییرات در نقشه و مشخصات پروژه گردد که موجب نقض در برآورد پیشنهادی پروژه می گردد
  3. تعیین مدت زمان اجرای پروژه توسط کارفرما: مطابق بند 4 صفحه 3 بازه زمانی اجرای پروژه های منعقد شده با این نوع قرار داد با در نظر داشتن زیر بنای اجرای آن، توسط کارفرما محدود می گردد. و برای این محدودیت ایجاد شده هیچ مبنای دقیق و علمی اظهار نشده می باشد
  4. شاخص های تعدیل نامناسب جهت به هنگام کردن برآورد: در تبصره 2 صفحه 3 از این بخشنامه برای مقصود کردن شاخص های تعدیل در جهت به هنگام کردن برآورد تا زمان مورد نظر را برای دوره هایی که شاخص تعدیل ابلاغ نشده می باشد. از نسبت رقم آخرین دوره سه ماهه ابلاغی به دوره سه ماهه مشابه سال قبل آن (که مبین تغییرات آخرین چهار دوره سه ماهه متوالی ابلاغی می باشد.) ، بهره گیری شده می باشد. این روش برای کشوری که تورم آن خطی و متناسب با شیب یکنواخت باشد اشکالی ندارد اما با در نظر داشتن اینکه در کشور ما نوسانات قیمت خیلی شدید می باشد و هیچ قیمتی قابل پیش بینی نیست و افزایش قیمت ها سینوسی و تابع عوامل داخلی و خارجی زیاد می باشد، کاربرد و تعمیم شاخص ها بر ای دوره های نیمه عمر پروژه به سود کارفرما و پیمانکاران نیست و بایستی برای این امر شیوه مناسب تری تعریف نمود.
  5. کوتاه بودن مدت حسن انجام کار: مطابق ماده 5 این بخشنامه، حسن انجام کار کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد این ضعف تا حدودی موجب سهل انگاری پیمانکاران در کیفیت اجرا و تهیه مصالح پروژه ها شده می باشد که با در نظر داشتن هزینه زیاد اجرای پروژه ها و معضلات خاص تامین اعتبار آنها، عدم تغییر مدت زمان حسن انجام کار در قراردادها تامل برانگیز می باشد
  6. با در نظر داشتن اینکه شرکت در مناقصه دارای هزینه هایی همچون تهیه ضمانت نامه، واکاوی و … می‌باشد در ماده 10 این بخشنامه هیچگونه شرایطی برای جبران خسارت ناشی از منتفی شدن پیمان در نظر گرفته نشده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد