دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه ساختاری[1]

سرمایه ساختاری، محیطی ایجاد می کند که دانش از طریق آن، خلق و آماده ورود به بازار می گردد (علوی و قرشی،1386)

سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش مقرر در فعالیتهای روزمره گفته می گردد. مجموعه دانشی که در یک سازمان در پایان روز و بعد از اینکه افراد سازمان را ترک کردند، در شرکت باقی می‌ماند. سرمایه ساختاری، زیر ساختار حمایتی سرمایه انسانی به شمار می رود و شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمانها مانند پایگاه داده‌ها، استراتژیها، رویه‌ها فرهنگ سازمانی می گردد که برای سازمانها ایجاد ارزش می‌کنند و پس به ارزش مادی سازمانها می‌افزایند(سیزرامن و همکاران ،2004). سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش مقرر در فعالیتهای روزمره گفته می گردد. مجموعه دانشی که در یک سازمان در پایان روز و بعد از اینکه افراد سازمان را ترک کردند، باقی می ماند، هسته اصلی سرمایه ساختاری را نشان می دهد. سرمایه ساختاری، زیر ساختار حمایتی سرمایه انسانی به شمار می رود و شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمانها مانند پایگاه داده‌ها، دفترچه‌های راهنمای فرایندها، استراتژیها، رویه‌ها، فرهنگ سازمانی، نشر و کپی رایتها- می گردد که برای سازمانها ایجاد ارزش می‌کنند و پس به ارزش مادی سازمانها می‌افزایند(کنگ،2007)

2-1-2- 3- سرمایه ارتباط ای[2]

سرمایه ارتباط‌ای‌، روابط رسمی و غیررسمی یک سازمان را با ذینفعان خارجی و ادراکهای آنها درمورد سازمان و نیز تبادل اطلاعات بین سازمان و آنها را مشخص می کند. سرمایه ارتباط ای برای یک سازمان اهمیت دارد؛ زیرا با ربط دادن سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی با سایر ذینفعان خارجی، مانند یک عنصر افزایش دهنده ارزش آفرینی برای سازمان اقدام می کند(کنگ[3]،2007)

سرمایه ارتباط ای شامل همه روابطی می باشد که بین بنگاه اقتصادی با هر فرد یا بنگاه اقتصادی دیگری هست. این روابط شامل مشتریان، واسطه‌ها، کارکنان، تأمین کنندگان مواد اولیه، مقامات قانونی، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران می باشد. روابط مزبور به دوگروه کلی تقسیم می شوند : گروه اول روابطی هستندکه از طریق قرارداد با مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه یا شرکای اصلی، رسمیت می‌یابند. گروه دوم بیشتر شامل روابط غیررسمی هستند. سرمایه ارتباط ای به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی و عامل تعیین کننده درتبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار می باشد. این سرمایه شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط با مشتری می باشد.

[1] – Structural Capital

[2].Relative Capital

[3] .Kong

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد