دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات انجام شده:

اولین مطالعات در زمینه پوشش ریسک به وسیله قراردادهای آتی، با مطرح شدن نظریه سنتی یک به یک در سال 1920 آغاز گردید. همانطور که در مبانی نظری تبیین داده گردید؛ طبق این نظریه، پوشش دهنده ریسک بایستی به ازای هر واحد دارایی پایه یک واحد قرارداد آتی تهیه کند. ورکینگ[1]  در سال 1953 با انتقاد از نظریه قبلی، نظریه بتا را مطرح نمود.

پس از نظریه بتا، مارکویتز مبانی پرتفوی را بیان نمود و جوهانسون ( 1960 ) و استاین (1961) با بهره گیری از این مبانی تئوری و تعمیم آن به مساله پوشش ریسک، رویکرد جدیدی برای مبانی نظری آن ارائه کردند. جوهانسون یک چارچوب نظری برای پوشش دهندگانی که قصد کاهش ریسک و کسب اضافه ارزشی در بازارهای مالی را دارند، ارائه نمود. رتلج ( 1972) هدف پوشش دهندگان ریسک را حداکثرکردن مطلوبیت مورد انتظار معرفی نمود. همچنین ادرینگتون (1979) تئوری پورتفوی جوهانسون و استاین را گسترش داده و با دیدگاه متفاوتی نسبت به رتلج، تئوری پوشش ریسک حداقل واریانس را با یک مطالعه تجربی در مورد کالاهای کشاورزی بیان نمود. وی ثابت نمود که این نرخ از نسبت کوواریانس قیمت های آتی و نقد به واریانس قیمت آتی ها بدست      می آید.

رولفو )1980)، اندرسون و دانتینه ( 1981) نرخ پوششی بهینه را بوسیله حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار معامله گران محاسبه کردند، که این نرخ پوششی با در نظر گرفتن هردوی بازدهی مورد انتظار و واریانس پورتفوی پوششی تعیین می گردد.

الدر و همکاران ( 1984) ثابت کردند چنانچه فرد پوشش دهنده بی نهایت ریسک گریز باشد و یا اگر بازار آتی ها نااریب ( بدون تبعیض) باشد و قیمتهای آتی یک ‹‹ طریقه مهاری[2]›› را دنبال کنند، نرخ پوششی حداقل واریانس با نرخ حاصل از حداکثر سازی هم ارز می باشد. این در حالی بود که محققانی از قبیل سیسچتی و همکاران  )1998) و کاستلین ( 1990) این هم ارزی را رد کردند. آنها استدلال کردند که برای محاسبه نرخ پوششی حداقل واریانس (MV) فرض می گردد که بازدهی مورد انتظار قرارداد آتی صفر می باشد؛ که این به معنای صرفه نظر کردن سرمایه گذار از یک مقدار بازدهی مورد انتظار زیاد در معامله، به خاطر ریسک جزئی می باشد . و این برای اکثر سرمایه گذاران صدق نمی کند.

اکنون با ذکر یک مثال به اظهار تاریخچه بازارهای آتی می پردازیم. سپس مطالعات اولیه مربوط به پوشش ریسک را مطرح کرده و پس از آن مطالعات تجربی صورت گرفته را به تفکیک موضوع مطالعه خواهیم نمود. سرانجام مطالعات مربوط به سالهای اخیر و مطالعات داخلی را مطرح می کنیم.

[1] -Working

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Martingle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    اهدف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و بهره گیری از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران        می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف می باشد که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد