دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

کارت امتیازدهی متوازن (1992)

یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل‌های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی متوازن[1]» می باشد که توسط «کاپلن و نورتن» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته می باشد. این مدل پیشنهاد می کند که به مقصود ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخصهای متوازن بهره گیری نمود تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلّی از چهار جنبه مهّم سازمانی داشته باشند. این جنبه‌های مختلف، پاسخگویی به چهار سؤال اساسی زیر را امکان پذیر می سازد.

  1. نگاهها به سهامداران چگونه می باشد؟ (جنبه مالی)
  2. در چه زمینه‌هایی بایستی خوب اقدام کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)
  3. نگاه مشتریان به ما چگونه می باشد؟ (جنبه مشتری)
  4. چگونه می توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).

کارت امتیازدهی متوازن شاخصهای مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیتهای گذشته می باشد در بر می­گیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخصهای غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آنها را کامل می کند. «کاپلن و نورتن» عقیده دارند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخصهای مورد بهره گیری از بین می­رود. همچنین مدیران مجبور خواهند گردید تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخصهای حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه بهره گیری از چندین جنبه مختلف عملکرد، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می کند.

مهمترین نقطه ضعف این رویکرد آن می باشد که به مقصود ارائه تصویری کلّی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده می باشد. پس، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد بلکه حتّی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده می باشد و به بهبود توّجهی ندارد(قلیانی و کراو[2]به نقل از کریمی،1385)

اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی می باشد که نواحی مهّم و حساس را برای ارزیابی ارائه می کند، اما در مورد اینکه چگونه می­توان شاخصهای مناسب را پس از شناسایی معرفی نمود و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچگونه توجهی نمی کند و خواسته‌های تمامی ذی نفعان سازمان را در نظر نمی گیرد (نیلی و آدامز،1995، بنقل از کریمی ،1385)

[1].Balanced Score Card

[2] . Ghalyani& Crowe

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد