دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه تغییرات مقادیر در پروژه

با در نظر داشتن اینکه دستگاههای اجرایی در طول تغییراتی هرچند کم در متریال و یا مشخصات پروژه می نمایند و به دلیل مقطوع بودن مبلغ پروژه، دستگاه نظارت بایستی مقدار تغییرات را محاسبه و از پیمانکار کسر یا اضافه نماید بطور مثال تغییر یک ردیف از موزائیک به سنگ نیاز به کسر مبلغ موزائیک از برآورد اولیه و اضافه کردن  ردیف سنگ مطابق فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که این روش نسبت به روش پرداخت به صورت فهرست بهاء بسیار زمان بر خواهد بود

۲-۴-۳- افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار

از دیگر معایب این روش پرداخت، افزایش قیمت پیشنهادی پیمانکاران نسبت به فهرست بهایی در مناقصات به دلیل عدم پرداخت تعدیل می باشد(البته این روش یک تعدیل متوسط نسبت به قیمت های سالیان قبل و همچنین مابه التفاوت چند نوع مصالح پرداخت می گردد اما کافی نمی باشد ) لذا با در نظر داشتن تغییر زیاد در قیمت مصالح ( مخصوصا بعد از هدفمند کردن یارانه ها)، برای اینکه ضریب احتمال قیمت ها را لحاظ نمایند، قیمت پیشنهادی خودشان را افزایش می دهند. خاطر نشان می گردد که پرداخت مابه التفاوت فولاد وآهن بشرط پیش بینی در اسناد مناقصه انجام می گیرد، یعنی ممکن می باشد دستگاههای اجرایی پرداخت مابه التفاوت را لازم ندانسته باشند.

۲-۴-۴- مواجه بودن با دو فهرست بها

گرچه هدف از تبیین این بخشنامه کم کردن صورت کارکردهای موقت پیمانکاران می باشد اما در اقدام ملاحظه می گردد به عوض یک فهرست بها( فهرست بهای پایه ) این بار مخاطبین و کاربران عملا با دو فهرست بهای پایه و فهرست بهای تجمیع مواجه هستند به دلیل اینکه :

الف.اگر تغییراتی در مبانی ردیفهای تجمیع به وجودآید بایستس به فهارس بهای پایه برای تعیین آنها رجوع گردد.

ب.به هنگام اعمال مواد 46 و 48 بایستس به هردو فهارس بها مراجعه گردد.

ج. برای قیمت جدید بایستس به هردو فهارس بها مراجعه گردد.

۲-۴-۵- سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم النفع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که قبلا تصریح گردید، توجه جاری دفتر نظام فنی و اجرایی در جهت تسریع و تسهیل امر رسیدگی به صورت وضعیتها می باشد ودر همه موارد کوشش می گردد تا با ابلاغ دستور از فوق، امور به سبک نظامی بدون زیرا وچرا تدوین ومحقق گردد در حین اجرا دیگر کسی فکر جدیدی نکند و همه امور طبق پیش بینی به انجام برسد برای رسیدن به این هدف بایستی به  معجزه متوسل گردید . بدیهی می باشد که این امر با اصل موضوع که امری فنی می باشد مغایرت دارد زیرا که امور فنی نیاز به مطالعه و نظری مضاعف و چند لایه دارد و نباید دیکته گردد این امر ، یعنی کالیبره کردن امور فنی ، موجب سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم انفع خواهد گردید.

۲-۴-۶- جبران خسارت پرداخت تاخیر کارکرد

هملانطور که تصریح گردید یکی از محاسنی که بخشنامه سرجمع نسبت به سایر روشها دارد این می باشد که مطابق بند “و” ماده 11این بخشنامه ، هرگاه کارفرمات در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر کند به مقصود جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل 15 درصد سالانه در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد