دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل تحلیل SWOT

روش تجزیه و تحلیل SWOT, مدل تحلیلی مختصر و مفیدی می باشد که به شکل نظام یافته هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به جایگاه کنونی حرفه‌ی مورد مطالعه را منعکس می‌سازد. در این روش کوشش‌هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به اقدام آمده و براساس آن استراتژی مناسب برای بقای سازمان طراحی می گردد. در این مدل فرصت‌ها و تهدیدها نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مطلوب و یا نامطلوب عمده می باشد که در محیط صنعت مورد نظر فرا روی شرکت وجود داشته و پیش روی، قوت‌ها و ضعف‌ها (شایستگی‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها، کمبودها) وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد مطالعه را به نمایش می‌گذارد.

پس از اینکه عوامل محیطی (فرصت‌ها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف‌ها) شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیر کلیدی تمیزداده گردید، زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژی‌ها فرا می رسد.

 

مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی می باشد که هریک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می‌باشد، به بیانی دیگر همواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح می گردد، این استراتژی‌ها عبارتند از(جدول۱-۳)

  • راهبردهای حداکثر بهره گیری از فرصت‌های محیطی با بکارگیری نقاط قوت سازمان (ناحیه1) (استراتژیهای SO)
  • راهبردهای بهره گیری از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجه با تهدیدها (ناحیه2) (استراتژی‌های ST)
  • راهبردهای بهره گیری از مزیت‌های بالقوه‌ای که در فرصت‌های محیطی نهفته می باشد برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان (ناحیه 3) (استراتژی‌های WO)
  • راهبردهای برای به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف (ناحیه 4) (استراتژی‌های WT)

جدول (۱-۳) جدول تجزیه و تحلیل SWOT معمولی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد