شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مؤلفه‌های سرمایه فکری

سرمایه فکری به سه گروه اصلی تقسیم می‌شودکه شامل سرمایه انسانی ، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری می باشد که در ادامه به تبیین هر یک از آنها پرداخته می گردد.

2-1-2- 1- سرمایه انسانی[1]

بروکینگ[2] ( 1996) معتقد می باشد دارایی انسانی یک بنگاه اقتصادی شامل مهارت‌ها، تخصص‌ها، توانایی حل مساله و سبک‌های رهبری می باشد. اگر در یک بنگاه اقتصادی سطح گردش کارکنان بالا باشد، این موضوع ممکن می باشد به این معنی باشد که سازمان این جزء مهم از سرمایه فکری خود را از دست داده می باشد. سرمایه انسانی نشان دهنده «موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد. (بونیتس، نقل از علوی و قرشی،1386).

مفهوم و دیدگاه حاکم بر سرمایه ی انسانی از آنجا ناشی می گردد که در واقع برای سازمانها جایگزینی برای دانش و یادگیری، نوآوری و خلاقیت، قابلیت‌ها و توانایی‌ها وجود ندارد و این مفاهیم همگی بایستی برپایه ی منطق رقابتی و محتوای محیط سازمان، استوار شده و مورد پی گیری جدّی در سازمانها قرار گیرد.(خاوندکار، خاوندکار و متقی،1388)

سرمایه انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک برای سازمانها مهّم می باشد یک سرمایه انسانی که سطح بالاتری دارد اغلب با بهره وری بیشتر و درآمدها یا حقوق و مزایای بالاتری تداعی می گردد. (بونیتس،1998).

چن و همکاران[3] عقیده دارند سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری تصریح به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت می گردد. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آن‌ها حامل دانش و مهارت می باشد. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب بکار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آنها نمی تواند فعال گردد، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید(چن و همکاران،   2004)

سرمایه فکری دارایی می باشد که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود می باشد که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده می باشد. همه این ویژگیها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می گردد و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی می باشد، قابلیت خرید و فروش ندارد(روس و بارونز،2005).

[1] .Human Capital

[2] – Brooking

[3] .Chen &etal.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد