دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل نتایج و تعیین کننده‌ها (1991)

یکی از مدل‌هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد، چارچوب «نتایج و تعیین کننده‌ها» می باشد. این چارچوب بر این فرض استوار می باشد که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی هست. شاخصهایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده‌های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخصها، نشان دادن این واقعیت می باشد که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با در نظر داشتن تعیین کننده‌های خاص حاصل می گردند. به اظهار دیگر، نتایج از نوع شاخصهای تأخیردار[1] هستند در حالی که تعیین کننده‌ها شاخصهای اساسی و پیشرو هستند. شاخصهای مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخصهای مربوط به تعیین کننده‌ها عبارتنداز: کیفیت، قابلیت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری( یوسفیان و نجفی،1387)

2-2-9-4- هرم عملکرد (1991)

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک ارتباط شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان می باشد، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان کوشش کنند. یکی از مدل‌هایی که چگونگی ایجاد این ارتباط را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد می باشد. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن می باشد. همانگونه که در شکل( 2-13) نظاره می گردد، این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف می باشد که اظهار کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) می باشد. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که به گروههای خارج سازمان توّجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخصهای داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) عیان می سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می گردد که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می گردد. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند(مالی و بازار). سیستم‌های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخصهای سطوح بالا و شاخصهای عملیاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیّفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف‌ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه بهره گیری می شوند(تنگن ،2004).

[1].LangingIndiractor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد