دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف سرمایه فکری

استوارت معتقد می باشد سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، اموال فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی می باشد که می­تواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته گردد. در واقع، سرمایه فکری کلیه کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آنان را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می­گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می­گردد (قلیچ لی و مشبکی، 1386).

سرمایه فکری، زاده­ای عرصه علم و دانش می باشد. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که، سیستم‌های بیشتری در حال بهره گیری از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اطّلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387).

سرمایه فکری از دیدگاه استوارت عبارتست از یک بسته دانشی  که برای سازمان مفید می باشد( استوارت نقل از خاوندکار و متقی،1388).

سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه می باشد که می تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد بهره گیری واقع گردد. سرمایه فکری عبارت از توانائی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه می باشد(استوارت[1]، 1997).

از دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[2] (OECD) سرمایه فکری عبارت می باشد از “ارزش اقتصادی دو دسته از دارائی های ناملموس یک شرکت”: 1) سرمایه سازمانی(ساختاری)[3] و 2) سرمایه انسانی[4]، که شامل منابع انسانی درون سازمان (یعنی پرسنل سازمان) و منابع انسانی برون سازمان، یعنی مشتریان و تامین کنندگان می باشد. در همین اواخر، تعدادی از طبقه بندی های معاصر این فرق را به گونه مشخص با تقسیم سرمایه فکری به حوزه های سرمایه بیرونی (مشتریان)، سرمایه درونی(ساختاری) و سرمایه انسانی تعدیل کرده اند. (بنتیس[5]، 2000)

سرمایه فکری، عبارتست از ارزش اقتصادی دو طبقه از دارائی‌های نامشهود سازمان یعنی سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی(رایت[6]،2001).

سبای[7] (1997) نیز سرمایه فکری را سه جزء سرمایه انسانی ( ظرفیتی برای انجام امور در جایگاه های مختلف، برای ایجاد دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود)، سرمایه ساختاری ( حق الاختراع، مفاهیم، مدل ها و سیستم های اداری وکامپیوتری ) و سرمایه ارتباط ای ( روابط با تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان ) تعریف کرده می باشد. واسیل[8] معتقد می باشد دانش یک ارزش اقتصادی می باشد و این ارزش به گونه فزاینده درحال افزایش می باشد و بیشتر در شرکت­هایی قابل رویت می باشد که، ارزش های مشهودکمتری داشته باشند می دانند (رس و بارونس، 2005).

[1] – Estwart

[2] – organizational etuhing and econiming Devlopment

3- organizational(structural) capital

[4] – human capital

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] – Bontis

[6] – Wright

[7] – Sabay

[8] – Vasil

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد