دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم ریسک و مدیریت آن

ریسک[1] جزئی جدائی ناپذیر از زندگی بشر می باشد و زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که شرایط عدم اطمینان[2] بر کلیه امور، به علل مختلف تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته می باشد. همه افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنائی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه می باشد. ریسک در زبان عرف عبارت می باشد از ‌‌  خطری که به علت عدم اطمینان در مورد حادثه ای در آینده پیش می آید، و هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می گردد ریسک زیادتر می باشد.

فرهنگ وبستر ( 1981) ریسک را  ‹‹ در معرض خطر قرار گرفتن ›› تعریف کرده می باشد. فرهنگ هیلدرس (1988) نیز ریسک را ‹‹ زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل  محاسبه می باشد›› می داند. گالیتز ( 1996) ریسک را هرگونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. پس امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد.

اولین بار هری مارکویتز (1952) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص عددی [3] را برای ریسک معرفی نمود. وی ریسک را ‍‹‹انحراف معیار چند دوره ای یک متغییر›› تعریف می کند.

در دیدگاهی دیگر هیوب (1998) ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. پس اجماع کلی بر تعریف ریسک اقتصادی وجود ندارد، اما می توان دو دیدگاه کلی برای آن ارائه نمود.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده.
  • دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده.

با در نظر داشتن بازارهای مالی و کالا، نوسانات قیمتها امری طبیعی می باشد و هر کدام از فعالان اقتصادی با یکی از این دیدگاهها، به نوسانات قیمتهای بازار نظر می کنند. کلیه آنها یا از ریسک فرار می کنند ( ریسک گریزند) و یا سطح قابل قبولی از ریسک را می پذیرند ( ریسک پذیرند).

ریسک در یک معنای عام عبارت می باشد از تغییرات قیمت که خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می باشد. در هر حال این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عواملی می باشد که هر یک به سطوح مختلف ریسک وارد می شوند. به همین علت و با در نظر داشتن انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف ریسک به دو دسته کلی تقسیم می گردد: دسته اول مربوط به ریسک بازار سرمایه می باشد که در این حالت با در نظر داشتن ماهیت مالی متغییرها، کوشش بر کنترل آن می باشد ( مانند ریسک سیاسی، ریسک صنعت، ریسک نیروی انسانی و …). البته این تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست زیرا ریسک غیر مالی ( بازار محصول) بر ریسک های مالی ( بازار سرمایه) تاثیر زیادی دارند. بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغییرهای مالی می گردند. مثلاً ریسک سیاسی ( ریسک غیر مالی) به راحتی به تغییرات نرخ ارز و در نتیجه ریسک نرخ ارز ( ریسک مالی) منجر می گردد[4].

              ریسک لزوماً پدیده ای منفی نیست بلکه به همراه هر فرصتی، ریسک نیز هست و اصولاً     نمی توان کلیه ریسک ها را از بین برد؛ زیرا که کلیه

[1] – Risk

[2] – Uncertainty

[3]– Numerical Index

– راعی، رضا و سعیدی، علی .1383 مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، نشر سمت، ص 59[4]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    اهدف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و بهره گیری از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران        می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف می باشد که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد