دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد از دیدگاه دیوید نیلی(خاوندکار، خاندوکار و متقی،1388)

بطور کلی می‌توان گفت که انعطاف موجود در مدل منشور عملکرد، امکان بکارگیری این مدل در همه ی سازمانها و زیر مجموعه ی‌های سازمانی را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، تمرکز موجود در این مدل بر پیشبران‌های عملکردی نامشهود، امکان ایجاد چارچوبی با هدف سنجش سرمایه فکری در سازمانها را نیز میسر می‌سازد. یکی از مهمترین دلایلی که در طبقه بنیادین مدل، در قالب مدلهای تجسّمی مؤثربوده می باشد، توانایی در ایجاد نقشه ای تجسّمی از نحوه­ی ارتباطات درونی فضاهای مختلف عملکردی می باشد. نقشه ای که از آن با عنوان نقشه ی موفقیّت یاد می گردد و به عنوان یکی از مزیت‌های کاربردی این مدل در مقایل سایر مدلها از آن یاد می گردد. (خاوندکار، خاندوکار و متقی، 1388)

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده می باشد، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیّت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با این حال، این مدل دارای یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال، در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر می باشد توّجهی نمی گردد . همچنین محدودیت دیگر مدل بی توّجهی به مشتریان سازمان می باشد(تنگن[1]،2004).

2-2-9-2- ماتریس عملکرد (1989)

«کیگان» در سال 1989 ماتریس عملکرد را معرفی نمود که این ماتریس در شکل2-9 نشان داده شده می باشد. نقطه قوّت این مدل آن می باشد که جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه‌های مالی و غیرمالی و جنبه‌های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توّجه قرار می دهد.اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و عیان روابط بین جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی را نشان
نمی­دهد (نیلی و همکاران[2]،2000)

[1].Tangen

[2].Neely&etal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد