دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۷- مدل تحلیل SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد و کلان

SWOT ابزاری کارامد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان از طریق اختصار سازی مولفه های درونی وبیرونی می باشد و تجزیه و تحلیلی می باشد که به سازمان ها کمک می کند بتوانند منابع داخلی خود را در دوره های قوت وضعف تجزیه و تحلیل کرده و آن ها را در برابر محیط خارجی به عنوان فرصتها و تهدید ها بکار گیرند. (امینی فرد، فاطمه، مشکاتی، محسن، ۱۳۹۱)

SWOT یک ابزار حمایتی مهم برای تصمیم گیری می باشد وعموما به عنوان ابزاری به مقصود تحلیل سیستماتیکی در محیط داخلی و خارجی سازمانها بهره گیری می گردد (عرب زاد، سید محمد، شیرویه زاد، هادی، بهرامی، مهدی، 1389)

SWOT تکنیک ارزیابی کیفی عوامل داخلی و خارجی به ترتیب از دو بعد قوت، ضعف، فرصت و تهدید می باشد و در همین راستا آغاز نقاط قوت و ضعف در ارتباط با عوامل درونی و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو در ارتباط با عوامل خارجی مطالعه و هر گروه در ماتریس مربوطه درج می گردد.

بدین ترتیب ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها وتهدیدها از ابزارمهمی می باشد که می توان به آن وسیله اطلاعات را مقایسه نمود و با بهره گیری از آن چهار نوع استراتژی ارئه نمود: استراتژیSO، استراتژیWO ، استراتژی ST و استراتژی WT این ماتریس در مجموع دارای 9 خانه بدین تبیین می باشد: 4 خانه در بردارند عوامل اصلی شامل فرصتها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت، 4 خانه مختص استراتژی ها و یک خانه سفید یا خالی (اولین خانه در بالا و WO ، ST ، WT مشخص می شوند (خلجی، رقیه، سرور، رحیم، رجبی، آزیتا، فضلی، احمد، 1389)

۲-۱۸- تأخیردر پروژه ها:

انواع تأخیر

تأخیراتی که در یک پروژه رخ می دهد بر اساس مرحله ای که در آن رخ می دهد و ماهیت نتیجه یعنی ادعا می توان تقسیم بندی نمود اهمیت تأخیر در تکمیل پروژه و اثر بد آن ، تأخیرات را به دو دسته تقسیم می کند

تأخیرات حیاتی و غیر حیاتی تأخیرات به دسته های دیگری هم تقسیم می گردد تأخیرات قابل بخشش و تأخیرات نابخشودنی در زیر به تعدادی از این موارد تصریح می گردد

۲-۱۸-۱- تأخیرات قابل بخشش

1- اختلاف بین کارگران  2- وقوع حوادث غیر قابل پیشگیری 3- تأخیرات غیر قابل اجتناب 4- تأخیر غیر قابل پیش بینی در حمل و نقل   5- تأخیر نامتعارف در تحویل

۲-۱۸-۲- تأخیر نابخشودنی

  • تأخیر پیمانکار فرعی 2- معضلات مالی پیمانکار 3- تأخیر پیمانکار در تهیه مواد اولیه 4- پیش بینی شرایط جوی معمولی 5 عدم توانایی پیمانکار برای مدیریت سایت پروژه

۲-۱۹- تدوین دامنه وسیع

مرحله دوم در ایجاد سیستم متخصص یا تخصصی تدوین دامنه وسیع می باشد می باشد در این قسمت تأخیراتی که بیش تر دیده شده اند نام برده می گردد که کوشش در دسته بندی آن ها در حوزه مربوطه می باشد

  • تأخیر به دلیل تحویل مکان ساخت پروژه
  • تأخیر به دلیل دریافت نقشه ها
  • تأخیر به دلیل حادثه
  • تاخیر به دلیل توقف
  • تأخیر به دلیل کار اضافی و غیره

در زیر به مطالعه بعضی از موارد ذکر گردیده می پردازیم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد