دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه انسانی:

سرمایه انسانی اساس سرمایه فکری را تشکیل می‌دهد. به تعبیری دیگر، یک جزء اصلی و اولیه برای اجزای فعالیتهای سرمایه فکری به حساب می‌آید. سرمایه انسانی شامل عواملی می باشد نظیر دانش کارکنان، مهارت، توانائی و توجه آنان می باشد، در نتیجه این عوامل، کارکنان به عملکردی ترغیب می شوند، که مشتریان مایلند بابت آن پول بپردازند و سود شرکت از آن راه بدست می‌آید( زاهدی و لطفی زاده،1386).

سرمایه ساختاری:سرمایه ساختار شامل تمام انباشت‌های غیرانسانی دانش در یک سازمان می باشد (انگستروم و همکاران[1]، 2003).

ساختارهای توانایی که به سازمان اجازه بهره­برداری و بهره گیری فکری را می‌دهد این عوامل از دارائی‌های کاملاً نامشهود تا مشهود تر طبقه بندی می شوند(سیزارمن[2]،2004)

سرمایه ارتباط­ای: عبارتست از دانشی که در روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه، سرمایه داران، شرکایی با استراتژیهای همگون و غیره هست(پابلوس،2003).

سرمایه ارتباطی، ارزش ارتباطی می باشد که سازمان با گروههای مختلف در محیط بیرون مستقر می کند (بیلینجر و همکاران،2004)

1-12- محدودیت های پژوهش:

  1. عدم آشنایی اکثریت مدیران و معاونان با مفاهیم مورد پژوهش که در این زمینه سؤالاتی مطرح می‌کردند.
  2. عدم همکاری بعضی از مسئولین شعب در پاسخ دادن به پرسشنامه پایان نامه پژوهش
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. طولانی و زمانبر بودن اخذ مجوز از معاونت آموزش بانک

[1].Engstrom& etal.

[2]. Seetharman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد