شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- Scan SAR

از این رادار SAR می‌توان برای عملکرد در ارتفاع بالا به بیانی دیگر برای سوار کردن سامانه بر روی ماهواره بهره گیری نمود. هدف از بهره گیری این رادارها افزایش پهنای عکس نواری تهیه شده توسط SAR در قبال کاهش تفکیک پذیری می باشد.

 

شکل ‏1-6- Scan SAR

شکل ‏1-7- نمایش مسیر مرور آنتن

در این مد کاری منطقه مورد نظر برای عکس برداری در راستای برد به زیر نوارهایی تقسیم می گردد و رادار هر زیر نوار را به ترتیب به مدت  مرور می کند. در این ارتباط   برابر با زمان نظاره می باشد. در شکل ‏1-7 مسیر حرکت مرکز پرتو  برای مد اسکن با سه زیر نوار [1]نشان داده شده می باشد . واضح می باشد که با افزایش تعداد زیر نوارها ، مدت زمان نظاره کم می گردد که باعث کاهش  قدرت تفکیک پذیری رادار در راستای سمت می‌‌گردد [3].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word