عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوریتم RDA

این الگوریتم در بین سال‌های 1976-1978 برای پردازش دیجیتال داده‌های SEASAT SAR رشد پیدا نمود. از آنجائی که RCMC در این الگوریتم در حوزه فرکانسی سمت و زمانی برد صورت می‌گیرد این الگوریتم تحت عنوان برد-داپلر نامیده‌ می گردد. واین بزرگ‌ترین فرق آن با سایر الگوریتم‌ها می باشد[6].

انرژی دریافت شده از اهداف نقطه‌ای که برد مایل[1] یکسانی را دارند اما در سمت از هم جدا هستند، در حوزه داپلر به مکان یکسانی انتقال می‌یابند از این رو تصحیح  مسیر یک هدف ، معادل با تصحیح تمامی اهدافی هست که دارای برد مایل یکسانی هستند.

برای بکارگیری الگوریتم،  تمامی فیلترهای منطبق در حوزه فرکانس پیاده سازی شده اند. در سال 1984 ، JPL تصحیحی بر روی RDA انجام داد که SRC نام گرفت. این تصحیح باعث می گردد که بتوان برای زوایای لوچی میانه ، الگوریتم را بکار گرفت[6].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  Slant range

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word