تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- خطوط CRLH تشدیدی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختارهای متامتریالی تشدیدی که در سال‌های اخیر برای طراحی فیلترهای متامتریالی بهره گیری می گردد می­توان به SRR و CSRR تصریح نمود. خطوط انتقالی که مبتنی بر چنین ساختارهایی هستند به خطوط انتقال متامتریال تشدیدی معروف هستند. این ساختارهای متامتریالی با قرار گرفتن در مکان مناسبی می­توانند در فرکانس تشدیدشان حذف سیگنالی را به وجود آورند. از خاصیت جالب‌توجه چنین ساختارهایی این می باشد که معمولاً هیچ افزایش طولی برای فیلتر طراحی‌شده ایجاد نمی­کنند. در اینجا بعضی از کارهای انجام‌شده در زمینه خطوط انتقال متامتریالی تشدیدی پرداخته می گردد.

چنین خطوطی آغاز در سال 2003 معرفی‌شده‌اند. با نظاره­ پاسخ فرکانسی این نوع خطوط متامتریال تشدیدی به این موضوع می‌توان پی برد که بهره گیری از این خطوط می‌تواند برای کاربردهای فیلتری مناسب باشد. پس کارهای مختلفی برای پیاده‌سازی و بهبود این نوع فیلترها صورت گرفته می باشد. از اولین کارهای صورت گرفته با بهره گیری از این ساختارها، بهبود حذف خارج از باند گذر می باشد[26] -[27] . بدون گرفتن فضای اضافی، SRR می‌تواند به صورت بخش‌های کوپل‌شده در کنار فیلترمیان‌گذر مرسوم قرار گیرد و به عنوان المان حذف سیگنال برای یک فرکانس خاص بهره گیری می گردد و نمی­تواند برای ایجاد باندی با قابلیت کنترل بهره گیری گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word