ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-7) سنجش کیفیت حسابرسی

آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که توافقی در معیار سنجش ساختارهای کیفیت حسابرسی وجود ندارد. دی آنجلو یک تعریف دو بعدی از کیفیت حسابرسی برای تنظیم استاندارد ارائه دارد. آغاز، کشف هرگونه عدم اظهار و دوم، گزارش عدم اظهارموارد. کیفیت حسابرسی، تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد. از سال 1981، در مطالعات حسابداری کوشش گردید تا ابعاد چندگانه کیفیت حسابرسی را تعریف و اندازه­گیری کند. دی آنجلو اظهار داشت که شرکت­های بزرگتر، حسابرسی بهتری را اجرا می­کنند زیرا آنها از شهرت بیشتری برخوردار هستند. همچنین، زیرا شرکت­های بزرگتر از منابع بیشتری برخوردار هستند، می­توانند کارکنان ماهرتر بیشتری را جذب کنند. سایرین، فرض کردند که حسابرسان، جذب حق الزحمه  بیشتر می­شوند زیرا ثروت بیشتر، هزینه ارباب رجوع را در دادخواهی کاهش می­دهد. بعضی فرض کردند که هیچ تفاوت واقعی در کیفیت حسابرسی وجود ندارد اما این تصور هست که زیرا شرکت­های بزرگ، مشهورهستند، شهرت بیشتری را بخاطر کیفیت بالاتر بدست می­آورند. در مجموع، ترکیب شواهد نشان داد که میان اندازه شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی، ارتباط هست. مشخص نیست که این تفاوت، واقعی می باشد یا ادراکی. براساس گزارش دی آنجلو، در بسیاری از مطالعات از اندازه حسابرس برای فرق سطوح کیفیت حسابرسی بهره گیری گردید. در بعضی از مطالعات از حق الزحمه حسابرسی به عنوان سنجش کیفی بهره گیری شده می باشد. پالمروس دریافت که یک ارتباط معنادار میان حق الزحمه حسابرسی و اندازه هست. کوپلی[1](1991) دریافت که بهره گیری از حق الزحمه حسابرسی به عنوان سنجش کیفیت حسابرسی، قدرت بیشتری در تشریح سطوح مختلف افشای هیات مدیره دارد. کولبرت و میوری[2](1998)­ براساس نتایج­ مطالعه،­ کیفیت حسابرسی را اندازه­گیری کردند. اسچوار[3]، کیفیت حسابرسی را با بهره گیری از پرسش-پیشنهاد از ارباب رجوع اندازه­گیری نمود که میان پرسش از قیمت و پیشنهاد قیمت برای تسهیم در شرکت تفاوت هست. (2014، O.OKOLiel)

آن چیز که مشهود می باشد این می باشد که در تعریف کیفیت حسابرسی شاخص های زیادی وجود داردکه می­تواند به گونه بالقوه در ارزیابی آن مفید واقع گردد. پیکائو(PCAOB) براساس تعریف خود از کیفیت حسابرسی ،شاخص­های کیفیت حسابرسی را در سه بخش جداگانه شامل ورودی­ها، فرایندها و پیامدهای حسابرسی تعریف  و در هر بخش شاخص­های ریزتری به ترتیب 13،15و 12 شاخص گنجانده که در مجموع 40 شاخص را برای سنجش کیفیت حسابرسی معرفی می کند.( احمدی،1393 )

بعضی از محققین وتدوین کنندگان مقررات، شاخص­های کیفیت حسابرسی را در دو سطح، شاخص­های در سطح موسسه و در سطح قرارداد حسابرسی طبقه‌بندی کرده اند.

شاخص­های در سطح قرارداد حسابرسی عبارتند از :

1.ساعت­های حسابرسی

2.ساعت­های آموزشی

3.تفویض اختیار و وظایف

4.حق الزحمه حسابرسی

5.مدت شراکت شریک حسابرسی

6.طراحی آزمون­های خاص متناسب با ریسک صاحبکار

7.بودجه بندی حسابرسی

  1. تخصص افراد در صنعت

شاخص­های در سطح موسسه حسابرسی عبارتند از:

1.اندازه موسسه حسابرسی

2.تخصص موسسه حسابرسی در صنعت

3.تغییر نیافتن موسسه حسابرسی

4.استقلال موسسه حسابرسی

5.برنامه­های جبران خدمات موسسه حسابرسی

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در خصوص انتخاب شاخص­ها، این می باشد که به‌جای تمرکز بر یک شاخص واحد از گزارشگری، مجموعه‌ای از چند شاخص که ترکیب آنها تصویری چندبعدی از کیفیت حسابرسی ارائه می‌دهد، به‌کار گرفته گردد. اگرچه این راهکار، مشکل ناشی از در نظر داشتن مفهومی پیچیده و کلی از دریچه‌ای محدود را مورد توجه قرار می‌دهد، اما از سویی دیگر معضلات مربوط به فزونی مخارج بر منافع را به‌همراه دارد. هزینه‌های ناشی از این راهکار از دو جنبه ایجاد می‌‌گردد:

دیدگاه موسسه‌های حسابرسی:  هرچه تعداد بیشتری شاخص گزارش گردد، نگهداری سوابق پشتیبان هزینه‌برترخواهدشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیدگاه بهره گیری‌کنندگان : تجمیع چندین شاخص که منجر به نتیجه‌گیری‌های متفاوت خواهد گردید، برای بهره گیری‌کنندگان به‌صورت بالقوه مشکل تر و پرهزینه‌تر می باشد (رضاپور و اصلانی،1391،ص3).

2-3-7-1) سنجش کیفیت حسابرسی در ایران

به رغم الزامی شدن استاندارد کنترل کیفیت از ابتدای سال 1389، بیشتر موسسه های حسابرسی در ایران، واحدی مستقل به عنوان واحد کنترل کیفیت ایجاد نکرده اند و رویه عمومی آن می باشد که مدیران موسسه­های حسابرسی مسئول کیفیت کار گروه­های حسابرسی هستند و در نهایت مدیران ارشدی که امضای دوم گزارش حسابرسی را بر عهده دارند، به عنوان شخص مستقل کیفیت نهایی کار حسابرسی را مطالعه می­کند. البته در موسسه‌های بزرگتر که نمونه بارز آن سازمان حسابرسی می باشد، این رویه متفاوت می باشد. در سازمان حسابرسی واحد کنترل کیفی حسابرسی به‌صورت مستقل هست و کنترل کیفیت حسابرسی از طریق چک‌لیست­هاو رویه‌های موجود دیگر انجام می‌گیرد.

دیوان محاسبات کشور به‌عنوان یکی دیگر از مراجع بزرگ حسابرسی کشور نیز در دو حوزه کلی حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی و حسابرسی حوزه عمومی و اجتماعی فعالیت دارد. ارزیابی کیفیت حسابرسی در حوزه امور اقتصادی و زیربنایی، بنابر ماهیت آن قویتر شکل میگیرد. در این حوزه کیفیت حسابرسی در سطح کل کشور، به تفکیک استان­ها و به تفکیک هیئت­های حسابرسی از طریق فهرست وارسی، مشابه آن چیز که در سازمان حسابرسی موجود می باشد، به‌وسیله اداره هماهنگی و نظارت حسابرسی انجام می‌پذیرد و همزمان با آن جلسه‌های کنترل کیفیت و نمره‌دهی نیز به‌گونه منظم برگزار می گردد. به علاوه، در حال حاضر مراحل آماده‌سازی سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) نیز جهت بالا بردن سطح کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور در حال انجام می باشد.

با وجود کوشش­هایی که در راستای کنترل کیفی حسابرسی­ها شکل میگیرد، همچنان فاصله با کیفیت مطلوب حسابرسی در ایران احساس می گردد. به‌همین دلیل مراجع بهره گیری‌کننده از خدمات موسسه‌های حسابرسی، خود در پی ایجاد واحدهای کنترل کیفی در موسسه‌ها هستند یا مثل سازمان بورس و اوراق بهادار، خود این واحد را ایجاد کرده‌اند (رضاپور و اصلانی،1391،ص5).

یکی از مراجع ارزیابی کیفیت حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی می باشد. جامعه در دو حوزه کیفیت موسسه‌های حسابرسی و شاغلان انفرادی عضو جامعه به ارزیابی می‌پردازد. حوزه اول که با هدف ارزیابی سیستم کنترل کیفیت موسسه‌ها می گردد، از طریق پرسشنامه‌ای معیارهای اساسی سیستم کنترل کیفیت موسسه‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد. حوزه دوم کنترل کیفیت کار می باشد. اگرچه در این حوزه به‌دلیل نبود تناسب ساختاری واحد کنترل کیفیت جامعه با تعداد موسسه‌های حسابرسی و شاغلان انفرادی عضو جامعه، متأسفانه کار چندانی انجام نشده می باشد، اما مقایسه امتیازهای حاصل از کنترل کارهای انجام‌شده با امتیازهای به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌های ارزیابی سیستم کنترل کیفیت موسسه‌ها، حاکی از آن می باشد که هیچ‌گونه ارتباط معنی داری بین این دو وجود­ ندارد. به‌عبارت دیگر، نتایج پرسشنامه‌های ارزیابی سیستم کنترل کیفیت موسسه‌ها، نشان می‌دهد که 89 درصد موسسه‌های حسابرسی ایران در وضعیت «خوب» و «خیلی خوب» قرار دارند، اما از نظر امتیاز کنترل کیفیت کار دارای وضعیت «متوسط» و «ضعیف» هستند. این امرحکایت از ان دارد که ارزیابی کنترل کیفیت موسسه های حسابرسی در ایران از طریق جامعه حسابداران، از توان اتکای لازم برخوردار نیست (نیکوکار،1390،ص64).

این امر موجب شده می باشد که این‌گونه نظارت ها به‌وسیله نهادهای دیگری مانند سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردد. کمیته نظارت بر موسسه‌های حسابرسی معتمد بورس، به‌مقصود حفاظت از منافع سهامداران، نظارت حرفه‌ای خود را به گزارش­های حسابرسی متوجه کرده می باشد؛ مبنی بر اینکه آیا صورت­های مالی تحریف بااهمیتی داشته که حسابرس نسبت به آن موضعگیری نکرده باشد؟ اگرچه این کمیته این کار را در موارد بااهمیت انجام داده می باشد، اما حاصل کار بسیار عالی می باشد و یافته‌های بااهمیت علاوه بر اینکه به واحد کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی و کمیته کیفیت سازمان حسابرسی جهت مطالعه موضوع ارسال می گردد، به موسسه‌ها نیزاطلاع داده می گردد.علاوه بر جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت­هایی نیز از سوی نهادهای دیگری مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی در شرف اجراست (رضاپور و اصلانی،1391،ص6).

[1]. Copley

[2]. Colbert & Murray

[3]. Schauer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری