تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- معرفی

امروزه به خاطر پیشرفت ارتباطات بی­سیم و به دنبال آن افزایش کانال‌های ارتباطی و نزدیک‌تر شدن این کانال‌ها به هم نیاز به فیلترهای میان‌گذر با پاسخ فرکانسی تیزتر در لبه­های باند عبور بیش از پیش احساس می گردد. به مقصود دست­یابی به این نیاز لازم می باشد که از المان‌های تشدیدی به همراه فیلترمیان‌گذر بهره گیری گردد. به عنوان مثال از ساختارهای تشدیدی که در ساخت فیلترها بهره گیری شده می باشد می­توان به موارد زیر تصریح نمود: stub-tapped half wavelength line[48] ، SRRs[49] ، [50] CSRRs، SIRs [52] -[51]  ، patch resonator[53] . در [48]   با بهره گیری از دو open-ended stub  که هر کدام از این stubها معادل با یک مدار LC سری در نظر گرفته‌شده دو صفر انتقال ایجاد می گردد. با بهره گیری از SRR و CSRR و با قرار دادن آن‌ها در  مکان مناسب به ترتیب با منفی کردن  و  می­توان یک صفر انتقال ایجاد نمود[49]  و[50] . با بهره گیری از SIRs نیز می­توان به صفر انتقال دست پیدا نمود. در [52]  با بهره گیری از یک کوپلینگ خارجی توسط SIR یک  notch band در ساختار UWB ایجادشده می باشد. در [53]  با بهره گیری از triangular patch resonators در مجاورت host line یک  dual-mode band reject با صفر انتقال قابل کنترل ایجادشده می باشد.

در این کار فیلترمیان‌گذر فشرده با بهره گیری از ساختارهای جدید ایجادکننده صفر انتقال ارائه‌شده می باشد. ساختار ارائه‌شده سه صفر قابل کنترل ایجاد می کند.در اغلب موارد معمولاً دو صفر اول می­توانند در نزدیکی لبه­های باند گذر در سمت ناحیه توقف به مقصود گذر تیزتر قرار داد و سومین صفر انتقال که در فرکانس‌های بالاتر ایجاد می گردد را صرف نظر کرد. با این حال، این امکان هست که از دو صفر بالاتر نیز برای بعضی از ساختارها بهره گیری گردد و از صفر انتقال اولی در ناحیه باند توقف پایین‌تر قرار گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word