تکه هایی از این پایان نامه :

فصل1- طراحی سیستمی رادار دهانه ترکیبی

هدف از این فصل طراحی رادار SAR مناسب ببرای پهپاد می باشد. غالب طراحی‌های انجام شده بر اساس تکنیک LFM-CW استوار می باشد. این تکنیک باعث می گردد که حجم و وزن رادار و توان ارسالی آن کاهش یابد که مناسب برای سیستم‌های پهپاد خواهد بود [16]. در طراحی رادار دهانه ترکیبی بایستی ملاحظاتی را در نظر داشت که در این فصل ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از معادله رادار می‌توان توان ارسالی برای بدست آوردن سیگنال به نویز لازم را محاسبه نمود برای این مقصود بایستی پارامترهای زیر مشخص گردد:

  • برد موثر
  • پارامترهای آنتن
  • طول پالس و فرکانس تکرار پالس آن
  • عدد نویز سیستم

 

برای قسمت RF  پهنای باند و فرکانس میانی فیلترها و تولید فرکانس‌های STALO غیر از فاکتورهای مهم خواهد بود. برای دست‌یابی به حد تفکیک و پهنای نوار تصویر گرفته شده و همچنین مقدار داده‌های جمع‌آوری شده، شکل موج ارسالی، پهنای باند سیگنال، طول پالس، فرکانس تکرار پالس، نرخ نمونه برداری و پردازش مورداستفاده بایستی مورد توجه قرارگیرد.

استخراج تصویر در صورت وجود پردازنده‌های قوی و پرسرعت به صورت بلادرنگ بعد از کسب داده‌های لازم قابل حصول می باشد. در غیر اینصورت می‌توان از داده‌های ذخیر شده بعد از فرود یا انتقال با لینک مخابراتی برای پردازش و استخراج تصویر بهره گیری نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word