عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- فرستنده و گیرنده

بلوک دیاگرام کلی فرستنده و گیرنده FM-CW در شکل ‏4-7 نمایش داده‌ شده می باشد. شکل موج ارسالی فرستنده توسط واحد DDS[1] تولید می گردد. سیگنال دریافتی آغاز با شیفت فرکانسی یافته‌ی سیگنال ارسالی ضرب می گردد و از یک فیلتر میانگذر عبور داده می گردد. سپس این سیگنال تبدیل توسط یک ضرب کننده‌ی دیگر به سیگنال باند پایه تبدیل و آماده نمونه برداری و پردازش‌های لازم برای استخراج تصویر خواهد گردید.

فیلتر میانگذر در FM-CW دو تأثیر اساسی دارد:

  • تعیین پهنای نوار(برد رادار)
  • حذف سیگنال‌هایی که بصورت مستقیم از فرستنده به گیرنده وارد می گردد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در فرستنده‌های LFM-CW ، با دچیرپ[2] کردن اکوهای دریافتی ، اکوی دریافتی با تاخیر  به یک سینوسی با فرکانس   تبدیل می گردد . از این رو اگر هدف دریافت سیگنال هائی بازگشتی در برد  باشد، آنگاه سیگنال‌های بازگشتی در این برد با انجام اقدام دچیرپ به سینوسی هایی در باند فرکانسی   تبدیل خواهند گردید. که در آن   تاخیر متناسب با فاصله می باشد. پس برای برد در نظر گرفته شده  فیلتر میانگذر بایستی فیلترب با پهنای   و فرکانس مرکزی  می باشد. بایستی فرستنده پیوسته در حال ارسال می باشد.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word