عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- سیگنال به نویز گیرنده

در سیستم‌های مخابراتی ، SNR فاکتور مهمی‌می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد . هرچقدر سطح سیگنال دریافتی نسبت به سطح نویز دارای توان بیشتری باشد، مطلوب‌تر خواهد بود. ارتباط‌ی مفیدی از حاصل‌ضرب معکوس SNR در RCS هدف بدست می‌آید که معروف به ضریب انعکاس برابر با نویز می باشد. . با نماد  نمایش داده می گردد.

(‏4‑51)

برای راداری در ارتفاع  با توان ارسالی صفر دسی‌بل وات ، باند X ، پهنای پرتو  در سمت و  در ارتفاع  با  SLL=30dB،  برحسب برد در نمودار شکل ‏4-13 رسم شده‌می باشد. در این نمودار تلفات و بهره‌های پردازشی لحاظ نشده‌می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word