عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوریتم پیشنهادی برای جبران‌سازی حرکت

در این بخش الگوریتم جدیدی برای جبران‌سازی حرکت سکوی حامل ارایه شده‌می باشد. حرکت حامل در مسیر غیر ایده‌ال باعث افت کیفیت و حتی خرابی تصاویر استخراج شده خواهد گردید. در روشی که در [10] مطرح گردید، نیاز به حجم بالائی از داده‌های مسیر و انجام عملیات پردازشی می باشد. الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر تخمین مسیر پرواز حامل با قسمت‌های خطی می باشد. در این الگوریتم فرض بر اینست که در قسمت‌های تقریب زده شده، حامل دارای سرعت خطی خواهد بود. با حرکت حامل در مسیر خطی غیر ایده‌ال، داده‌های دریافتی دارای شیفت داپلر خواهند بود. در این الگویتم این شیفت داپلرها تخمین و جبرانسازی خواهند گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word