تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- کارهای انجام‌شده در این زمینه

همان گونه که در بالا اظهار شده می باشد ساختارهای خط انتقال CRLH چهار بانده علاوه بر کاربردهای چهار بانده مایکرویوی، می­توانند با اعمال شرط مناسب پاسخ­های فرکانسی دو بانده نیز ایجاد کنند. شکل ‏3‑18 ساختار چنین خطی را نشان می­دهد[47] .

در شکل ‏3‑18 سلف  و خازن  با بهره گیری از سلف سری و خازن موازی توزیع‌شده توسط خط انتقال ایجاد شده­اند. یک استاب اتصال کوتاه شده برای ایجاد سلف  بکار گرفته‌شده می باشد. خازن‌ها با مقادیر  و  با بهره گیری از المان‌های تراشه­ای گسسته به دست آمده­اند. رزوناتورهای سری در شاخه موازی تشکیل‌شده با  و  به کمک بخش خط انتقال خمیده ختم شده به یک پچ بزرگ حاصل شده می باشد. سلف  با یک خط انتقال نازک که در موازات خازن تراشه­ای  می باشد ایجادشده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word