تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-  فیلترها با خطوط کوپل‌شده

اکثر فیلترهای میان گذری که طراحی می شوند با بهره گیری از خطوط کوپل‌شده هستند. این نوع فیلترها اغلب با کنار هم قرار دادن چند خط کوپل‌شده یا رزوناتور ساخته می شوند. به بیانی دیگر،همان گونه که در ادامه دیده می گردد در اغلب حالات ، رزوناتورهای به گونه مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم در طراحی فیلترهای میان‌گذر یا میان نگذر بکار گرفته می شوند. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که پهنای باند این فیلترها با خط کوپل‌شده غالباً کمتر از 20% می باشد که اکثراً این اندازه کوپلینگی که می­تواند با این خطوط کوپل‌شده به دست آید، محدود ­گردد[16] . در ادامه نشان داده خواهد گردید که خطوط انتقال CRLH چگونه بر این مشکل چیره خواهند گردید اما آغاز مشخصات فیلترها با خطوط کوپل‌شده معمولی به گونه مختصر مطالعه خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خواص خطوط انتقال کوپل‌شده چهار پورتی در مطالب قبلی بحث گردید. با وجود این، از آنجایی که برای طراحی فیلتر فقط دو پورت نیاز می گردد، دو پورت دیگر یا  مدار باز می گردد یا اتصال کوتاه. به مقصود سنتز چنین ساختارهایی، ماتریس امپدانس چهار پورتی بهره گیری می گردد که با بهره گیری از جمع آثار تحریک‌های مود زوج و مود فرد خطوط کوپل‌شده به دست می­آید. شکل ‏2‑14 این نوع خط را نشان می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word