دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای سرمایه فکری

با وجود شباهت سرمایه فکری با داراییهای مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی، اما ویژگیهای که سرمایه فکری را از این داراییها متمایز می‌کنند، عبارتند از:

  • داراییهای فکری، داراییهای غیررقابتی هستند. برخلاف داراییهای فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد بهره گیری قرار بگیرند، داراییهای فکری را میتوان به گونه همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. برای مثال، سیستم پشتیبانی از مشتری می‌تواند، امکان طرفداری از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری داراییهای فکری بر داراییهای فیزیکی می باشد.
  • سرمایه انسانی و سرمایه ارتباط ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه بایستی بین کارکنان و مشتریان و تأمین کنندگان مشترک باشند. پس، رشد این نوع از داراییها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد (تالوکدار،2008).[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-3-1 رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود

اندازه­‌گیری سرمایه فکری از دو جنبه دارای اهمیت می باشد. یکی، درون سازمانی که هدف از آن تخصیص بهتر منابع در راستای کارایی و به حداقل رساندن هزینه‌های سازمان می باشد، دیگری، برون سازمانی که هدف از آن، در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های موجود و بالقوه سازمان برای پیش‌بینی رشد آینده و نیز برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت می باشد. برای دستیابی به تصویری جامع از عملکرد عملیاتی و برآورد ارزش سازمان، می­بایستی تمامی جنبه‌های سازمان مطالعه گردد. شیوه‌های رایج اندازه‌گیری که بر پایه حسابداری سنّتی استوارند به تنهایی از عهده این کار برنمی‌آیند (روس و همکاران،1997 ) اندریس اعتلای مدیریت داخلی، بهبود گزارشگری خارجی و انگیزه‌های قانونی و معاملاتی را مانند علت های اندازه گیری سرمایه فکری بر می‌شمرد (نقل از ستایش و کاظم نژاد، 1388 (

 

رویکردهای سنجش نامشهودها در چهار دسته اصلی قرار می‌گیرند:

  1. روشهای سرمایه فکری مستقیم: زمانی به کار برده می شوند که اجزای مختلف دارایی‌های نامشهود، قابل تشخیص باشند و مستقیماً ارزش گذاری شوند.
  2. روشهای ارزش حال سرمایه بازار: زمانی به کار برده می شوند که تفاوت بین جمع مبلغ سرمایه و ارزش دفتری (دارایی خالص) قابل محاسبه باشد.
  3. روشهای بازگشت دارایی: زمانی­به­کاربرده­می­شوندکه­داراییهای­ مشهود­و­ رشدمالی­سالیانه­بامتوسط­صنعت، قابل­مقایسه باشند. دراین روش میانگین درآمدهای بالاتر برای برآورد ارزش داراییهای نامشهود به کار برده می گردد.

[1] . Talvokdar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد