پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

علت های اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر

       هفت دلیل هست که چرا ما به برنامه ریزی و تفکر استراتژیک بصورت مکمل هم اهمیت می دهیم:

  1. ایجاد یک مسیر و چارچوب برای اقدام.
  2. برانگیختن و تحریک نوآوری.
  3. بهبود تصمیم گیری
  4. تغییر ذهنیت از واکنشی به تعاملی.
  5. افزایش ارتباطات.
  6. آزادسازی و در نظر داشتن منابع قدرت و قدرت سازمان.
  7. ایجاد اذهان آماده و مجهز(Horwath,2006).

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها

عوامل بنیادین زیادی جهت موفقیت در این دو مورد اظهار گشته می باشد که در زیر به چکیده ای از آنها تصریح شده می باشد:

  • تغییر وجابجایی مدل: مدل ذهنی خود را در سازمان تغییر دهید وآن را به گونه ای تغییر دهید که همواره بزرگترین و فراگیرترین موفقیت های را در ذهن در برداشته باشد. همواره راحت طلبی و راحتی را از تفکر خود عاری و دور ساخته و دو راه کار زیر در نظر بگیرید،

الف: اثر مثبت بر روی جامعه و کیفیت توسعه یافته در زندگی

ب: سوددهی طولانی مدت.

2- نتایج و راهکارها و مفاهیم: بین نتایج وراه کارها همواره فرق قائل شوید وهمواره نتایج خود را در سطوح کلان، متوسط و خرد تعریف و قالب بندی کنید. طوری آنها را مدنظر قرار دهید به طوری که اظهار نگر نحوه تصمیم گیری شما در چگونگی  انتخاب کردن راهکارها و روشها و اینکه چگونه بایستی آنها را کسب کنید باشند.

3-ارتباط دهی برنامه های کلان،متوسط و خرد و بهره گیری از هر سه سطح برنامه ریزی در نتایج کلان،متوسط و خرد.

4-اهداف قابل سنجش،توسعه اهداف قابل سنجش در هر سه سطح نتایج که بطور سیستماتیک در یک زنجیره ارزش افزوده ارتباط داده شوند.

5- چشم انداز ایده آل:بهره گیری از یک چشم انداز ایده آل مثل یک اساس برای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک. در محدودیتها و پارادایم های جاری سازمانتان گرفتارنشوید.

6- نیازهایی که موجب شکاف در نتایج هستند: تعریف نیازهایی که موجب شکاف در نتایج می باشند. مثل: منابع نامطلوب، دارائیها و روشهای غیرمفید( اگر اینگونه نیازها که موجب شکاف بین  نتایج مطلوب و نتایج بدست آمده  می گردند مشخص  شوند برنامه ریزی استراتژیک به خاطر اطلاع از نقاط ضعف سازمان با ریسک پذیری  کمتری همراه  بوده و  تفکر استراتژیک نیز بر پایه اطلاعات  مفید  بنا  می گردد kaufman & et al , 2003,pp44-46) (.

حال اگر بخواهیم بصورت کلی فاکتورهای مهم را اظهار نماییم بایستی به این مسائل تصریح نماییم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نظر داشتن دورنماهای گوناگون و فواید و ارزشها بوسیله جمع آوری اطلاعات تاثیر گذار.*تصمیم گیری آگاهانه و معقول بوسیله تحلیل فرضیات*افزیش عملکرد سازمانی بوسیله تحلیل معانی ضمنی*افزایش یادگیری سازمانی بوسیله مشارکت و تیم های کاری*درک اینکه ماهیت برنامه ریزی استراتژیک چه چیز می باشد یا نیست*ایجاد یک فرآیند ساختاریافته معقول*موضوعات مهم بطور واضح شناسایی شده باشند*استراتژیها،دسیافتنی واقع گرایانه باشند*ورود کارشناسان خارج از سازمان(درموقع نیاز)*تاکید بر تفکر و اقدام استراتژیک(Killian,2003).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد